Wees niet bang

In de bijbelse verhalen rond kerst komt in ieder geval twee keer voor dat mensen schrikken of bang zijn. De eerste keer komt de engel Gabriël onverwacht bij Maria. En de groet luidt: ‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!’ Maria schrikt en denkt: ‘Wat heeft dit te betekenen?’ De engel stelt haar gerust met de woorden ‘Vrees niet, Maria.’ De tweede keer vinden we het bij de herders op het veld. Ook daar komt iets nieuws plotseling hun leven binnen. Opeens is een engel van de Heer daar en ze werden omstraald door glorie van de Heer. Ze werden erg bang. Maar ook hier de woorden ‘Vreest niet’.

Ook wij zijn wel eens bang. Ik zat te denken wanneer zoiets gebeurt. Het lijkt me, dat het gebeurt als er een verandering in ons leven komt (soms plotseling en onverwacht), die onzekerheid met zich meebrengt. Of een verandering waarvan we vrezen dat de gevolgen negatief zullen zijn. Ook daar is er onzekerheid, want die gevolgen zijn er nog niet.

Die verandering kan er zeer snel zijn, of op langere termijn. Een voorbeeld van het snelle: je steekt over en een auto komt met grote snelheid op je af. Een nieuw gegeven. Je moet zeer snel handelen. Als je snel weggesprongen bent, klopt je hart in je keel. “Wat was ik bang dat het mis zou gaan,” zeg je dan waarschijnlijk. Ook kan het op langere termijn. De dokter heeft een ernstige ziekte bij je vastgesteld. Heel veel onzekerheden. Hoe zal het allemaal gaan? Hoe snel? Hoe lang heb ik nog? Hoe moet ik met deze situatie omgaan? Heel veel vragen. Angst kan dan snel toeslaan.

In de bijbel staat heel vaak ‘Vrees niet’. Bij Maria en de herders heeft dat te maken met God. Iets goeds komt van Gods kant. Maria hoort: “Je hebt genade gevonden bij God.” De herders horen: “Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap.” Het gaat om Gods nabijheid, Gods toewending. Heel kerstmis is het nabijkomen van God in zijn Zoon Jezus. Als we bang zijn, is het vaak omdat er iets nieuws op ons afkomt. Iets, wat onzekerheid brengt. Iets waarvan we de gevolgen vrezen. De Heer zegt: ‘Kom maar bij Mij. Ik ben mens geworden, Ik weet wat je doormaakt.’

Zijn menswording vieren we uitgebreid, in vele kerstvieringen. Daarna, op 1 januari, vertrouwen we onszelf en het nieuwe jaar toe aan de H. Maria. In het verhaal van de bruiloft van Kana horen we haar zeggen: “Doe maar wat Jezus je zeggen zal.” Als we dat doen, hoeven we niet te vrezen.

Pastor Kwee 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Als u voor één mens in uw leven wat betekend hebt, dan heeft u niet vergeefs geleefd.