Zalig Nieuwjaar!

Wat is het afgelopen jaar snel voorbij gegaan. Persoonlijk was het begin van 2021 niet heel fijn omdat mijn vader op 25 december 2020 was overleden. Maar voor veel mensen was het begin van 2021 niet prettig. We mochten nog niet zo heel veel. En nu ik dit pastoraal woord schrijf, zitten we weer in een avondlockdown. Na 17.00 uur zijn niet essentiële winkels dicht. Met Kerst waren er geen Kerstnachtvieringen en weer zullen vele Nieuwjaarsrecepties niet doorgaan.

Maar laat ik ook positieve dingen noemen. We zijn bezig met kerk zijn. Er waren en zijn nog steeds kinderen die gedoopt worden. Kinderen die hun Eerste Heilige Communie doen en hun H. Vormsel ontvangen. Er zijn nog steeds mensen die kerkelijk willen trouwen. Laten we vooral kijken naar de mooie dingen die gaan komen in 2022.

Hoewel ...... er zullen ook minder leuke gebeurtenissen zijn. We zijn nu nog een team bestaande uit twee priesters, twee diakens en één pastoraal werker. Zoals u weet gaat diaken Dits ons team, maar ook onze parochiefederatie verlaten. Er zullen veranderingen komen. Want al het werk dat wij nu met ons vijven doen, moet dan door vier personen gedaan worden. En dan kunt u zich wel voorstellen, dat gaat niet lukken. Uitzicht op uitbreiding van ons team is er niet gelijk.

U kunt natuurlijk een beroep op ons blijven doen voor de sacramenten maar ook voor huisbezoeken. We zullen beter moeten kijken naar wat we wel of niet kunnen doen als team. Wellicht moeten we meer vrijwilligers bij onze taken gaan betrekken. Dus mocht u als vrijwilliger iets willen gaan doen in de kerk, bijv. het versterken van de werkgroep Eerste Heilige Communie, bezoekwerk namens de parochie of het rondbrengen van het parochieblad, neem dan contact op met uw parochiesecretariaat.

Als u dit pastoraal woord leest is een nieuw jaar gestart. We hebben de geboorte van Gods Zoon weer gevierd. We mogen geloven dat Jezus ons in het evangelie laat zien hoe wij anders kunnen leven. Dat wij er kunnen en moeten zijn voor anderen. “Heb u naaste lief, zoals u zelf”, de boodschap die we van Jezus leren. Velen maken met het nieuwe jaar weer goede voornemens. Misschien heeft u het al gedaan, maar anders kunt u misschien deze boodschap van Jezus overnemen: omzien naar anderen, oog en oor voor elkaar hebben in goede, maar ook mindere tijden. En dat kunt u dan bijvoorbeeld doen door vrijwilliger te worden in de parochie. Of daarbuiten.

De vormelingen in regio noord en west hebben in de advent omgekeken naar anderen door een omgekeerde adventsmand te vullen. Vanaf 1 december t/m 24 december hebben zij elke dag een houdbaar artikel in een mand of doos gedaan. Deze dozen en manden zijn 27 december door de Voedselbank Westland bij de H. Machutuskerk opgehaald. Dank aan iedereen die heeft meegedaan, want naast de vormelingen hebben ook anderen gehoor gegeven aan de oproep om mee te doen.

U ziet ...... ook iets kleins doen is al je naaste liefhebben, zoals u zelf. Ik wens u en ons allen toe dat wij in 2022 meer oog hebben voor onze naasten.

Mede namens mijn collega’s wens ik u allen een zalig Nieuwjaar!
Els Geelen, pastoraal werker

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Men minacht zichzelf, wanneer men zich niet durft te tonen zoals men is.