‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’

Het nieuwe jaar is begonnen en dan zijn er landelijk twee campagnes binnen de kerken: actie kerkbalans en de ‘Week van gebed voor de eenheid van de kerken’. Het thema van de actie Kerkbalans is ‘Geef voor je kerk’. Bij deze actie wordt ingegaan op de reden om bij te dragen voor jouw kerk. Een mooi citaat als reden om bij te dragen is: ‘Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen.’ De kerk is een plek waar je niet alleen komt om jouw eigen geloof te voeden, maar ook om jouw geloof met anderen te delen. Delen is een belangrijk werkwoord binnen de kerk. Dat begon al met de eerste leerlingen van Jezus die alles met elkaar deelden. We delen ons geloof, ons bezit, onze inzet, juist omdat wij uit onze rijkdom iets voor de ander overhebben.
Ons geloof delen doen wij ook met onze protestantse geloofsgenoten. Daarom is de actie Kerkbalans een actie waar alle kerken aan meedoen. Deze actie begint op 18 januari. Dat is een zaterdag en op de zondag, 19 januari dus, begint een andere oecumenische activiteit, de ‘Week van gebed voor de eenheid van de kerken’. In veel van onze kerken delen wij dan ons geloof door gezamenlijke activiteiten of door samen de zondag te vieren. Deze week wordt elk jaar door christenen uit één land voorbereid en het thema wordt door deze voorbereidingsgroep gekozen. Dit jaar hebben de christenen uit Malta het thema gekozen: ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’. Volgens de Handelingen van de apostelen komen Paulus en zijn reisgenoten in Malta, nadat hun schip is vergaan. De christenen op Malta herdenken deze gebeurtenis elk jaar op 10 februari. Als Paulus en zijn reisgenoten strandden en aan land komen, worden zij heel vriendelijk door de inwoners behandeld. Er wordt een vuur aangelegd en er komt eten. Ze delen met elkaar. Opmerkelijk is dat de toenmalige inwoners van Malta Christus niet kenden. De vraag die dan opkomt is: ‘Zijn wij zelf wel vriendelijk tegen mensen die wij als ‘vreemde’ zien?’
Het is goed om te delen met elkaar, om ons geloof te delen, maar ook om te delen met mensen die wij als de ‘vreemde’ zien. Dan wordt het geloof delen ook met de ander over ons geloof praten; vertellen wat jou inspireert. Als wij dit doen, naast hartelijk en uitnodigend te zijn, zullen de mensen over ons zeggen: ‘zij waren buitengewoon vriendelijk’. Mensen staan voor jou open als je vriendelijk bent, ze luisteren naar je en ze voelen zich gezien.
Bij het begin van het nieuwe jaar wordt gestart met het in de praktijk brengen van goede voornemens. Hierbij heb ik nog een suggestie: wees buitengewoon vriendelijk. Meer inspiratie nodig? Kom naar een van de oecumenische activiteiten tussen 19 en 26 januari.
Ik hoop, met mijn collega’s, dat het een mooi jaar voor u wordt.
Vrede en alle goeds,

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.