pastoor moderator Jaap Steenvoorden

1.  Wie bent U? 
Mijn naam is Jaap Steenvoorden, geboren op 1 mei 1961 te Hillegom. Na het Atheneum heb ik rechten gestudeerd in Leiden en ben afgestuurd op 15 mei 1985. Vervolgens ben ik in militaire dienst gegaan. In 1987 heb ik gehoor gegeven aan Gods roepstem en ben ik begonnen met de priesteropleiding. Mijn theologiestudie heb ik gedaan aan de Katholieke Theologische Universiteit te Amsterdam aan de Keizersgracht.  

Tijdens mijn priesteropleiding woonde ik in de leef-gemeenschap  voor seminaristen in Vronesteyn te Voorburg. Mijn priesterwijding vond plaats op 5 juni 1993. Doctoraal examen theologie  deed ik op 31 augustus 1993. Mijn eerste standplaats als priester was Alphen aan den Rijn. Sinds 1 oktober 1999  ben ik werkzaam in het Westland binnen de parochies van Maasdijk, Naaldwijk en Honselersdijk. Vanaf 1 juli 2011 ben ik pastoor/moderator/pastoraal teamleider van de federatie Sint Franciscus tussen duin en tuin van de 11 parochies van het Westland en Hoek van Holland. De 3 eerder genoemde parochies en de parochie van De Lier zijn mij als eerst aanspreekbare priester toevertrouwd.

2.  Wat doet U dagelijks?    
Als pastor vanuit de inspiratie van het Evangelie mensen nabij zijn. Ik heb een zeer veelzijdige taak. Voorgaan in vieringen, de voorbereidingen daarvan, mensen begeleiden in uiteenlopende levenssituaties. Besturen begeleiden, leiding geven aan het pastoraal team, werkgroepen ondersteunen die kinderen, jongeren en volwassenen catechese geven. Bidden voor degenen die mij zijn toevertrouwd. Schrijven voor de parochiebladen. Mediteren, lezen en studeren om zelf geïnspireerd te blijven. Ook veel regel- en organisatiewerk hoort tot mijn taak. Gelukkig gebeurt op dit gebied ook heel veel door secretariaten, besturen en anderen.

3. Kunt U iets vertellen uit het gezin waar u uit voorkomt?   
Ik kom uit een gezin van 4 kinderen, twee jongens en twee meisjes. Ik ben zelf de één na oudste. Mijn vader en moeder hebben altijd hard gewerkt in het bloembollenbedrijf en wij hebben van jongs af aan met plezier meegeholpen. Naast samen aanpakken was er altijd veel ruimte voor gezelligheid, plezier en ontspanning. De kerk hoorde er thuis altijd gewoon bij.

4. Wat is Uw ervaring als geestelijk leider?     
Elk mens is uniek en kostbaar in Gods ogen, wat of wie iemand ook is. Het is heel boeiend om samen op weg te zijn, levensvragen te delen en God te ontdekken in de gewone dingen van elke dag.

5. Wat is de kracht van de r.-k. kerk?  
De kerk is een wereldwijde gemeenschap die de kostbare schat van het Evangelie al 2000 jaar bewaart en doorgeeft. De  katholieke kerk draagt een grote spirituele rijkdom mee van waaruit ik leef. De Bijbel is de bron van ons geloof. Deze bron delen wij met onze protestantse broeders en zusters. In een katholieke kerk is niet alleen iets te horen maar ook te zien. De symboliek heeft een grote zeggingskracht.

6.  Wat zou u veranderd willen zien in de Kerk?    
Meer dialoog met de mens die leeft in de wereld van vandaag. Openheid voor de knelpunten in de kerkelijke moraal. Bespreekbaarheid van ruimere toelatingsmogelijkheden tot het kerkelijk ambt. Een grotere betrokkenheid van mensen die van huis uit katholiek zijn, maar weinig in het parochieleven participeren. De kerk, dat zijn wij samen!

7.  Wat valt U het meest op in het Westland en bij de Westlanders?   
Deze streek wordt gekenmerkt door daadkracht en saamhorigheid. Niet zeuren, maar doen! Westlanders kunnen goed organiseren, kennen elkaar, leven met de ander mee, geven hulp en steun als dat nodig is. In die zin heeft de individualisering het karakter van het Westland  nog niet aangetast. Praten over je eigen geloof, gedachten en gevoelens gaat de Westlander niet altijd zo gemakkelijk af.

8.  Wat voor werk zou u willen doen als u geen geestelijke was?     
Als kind heb ik schipper, kok of tuinman willen worden. Later boeide mij het onderwijs. Jurist leek mij ook wel wat. Uiteindelijk heb ik toch aan Gods roepstem gehoor gegeven. Geen late roeping,maar wel een wat later antwoord.

9.  Wat was uw eerste baantje?    
Als kind van 8 ben ik gaan bollen pellen en op het land wieden bij een naburige bollenkweker. Tot mijn priesterwijding heb ik alle vakanties in de bloembollen gewerkt, op het land en in de schuur.

10.  Wat zijn uw hobby’s?    
Lange afstandswandelingen maken, alleen of met anderen. Pianospelen, in de tuin werken, mijn kippen verzorgen, lezen, eten koken en gezellig de maaltijd genieten met familie, vrienden en vriendinnen.

11.  Wat wilt u over 5 jaar bereikt hebben? 
Dan hoop ik 25 jaar priester te zijn. Hopelijk is de federatie van de Westlandse parochies uitgegroeid tot een hechte pastorale eenheid welke nieuwe wegen heeft ontdekt om de jongere generaties te bereiken met de schat van ons geloof.

12. Wat is uw favoriete bezigheid?     
Mijn werk is mijn leven. Ik heb best weinig vrije tijd. Bijna elke dag werk ik 3 dagdelen, ook natuurlijk in het week-end (juist spitsuur!)  Ik heb één vrije dag in de week: maandag. Mijn werk doe ik met veel passie en plezier. Dat is mijn favoriete bezigheid.

13.  Altijd willen doen, maar nog niet gedaan?   
5 jaar geleden heb ik een Franciscaanse voettocht gemaakt met de rugzak door Italië langs de plaatsen waar Sint Franciscus heeft geleefd. Een tocht van 500 km door de prachtige Apennijnen. Zo’n tocht, bijvoorbeeld naar Santiago, zou ik nog wel eens willen maken.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.