Laus Deo

Plaats:   Monster
Dirigent: Sebastiaan Philippa
Organist: Sebastiaan Philippa
e-mail                    

R.K.Parochiekoor “Laus Deo” van de heilige Machutus te Monster is een gemengd vierstemmig koor, en heeft 35 leden. Ons repertoire is Nederlands, Gregoriaans, latijns en de moderne talen.
Het koor verzorgt de reguliere weekendvieringen in de parochiekerk alsmede de vieringen op hoogtijdagen. De repetities zijn op donderdagavond van 19.30 tot 21.45 uur in gebouw O.J.O.S. te Monster.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Bedachtzaamheid is gelijk een parachute. Het zorgt voor een bewuste vertraging zodat u meer opmerkt.