Vrouwenschola Zangkoren "Deo Sacrum"

Plaats: Poeldijk
Dirigent(e): Steven van Wieren
Begeleiding:  -
E: e-mail
W: website

De Vrouwenschola is opgericht in 2001 en bestaat momenteel uit negen leden die samen Gregoriaanse gezangen ten gehore brengen. De repetities werden vooral in de beginjaren na de oprichting ondersteund met theoretische kennis uit het cursusboek  ‘Gregoriaans zingen, een handreiking’, van Jacqueline Elemans. Ook de liederen van Hildegard von Bingen, een abdis van de orde der Benedictinessen, die in de twaalfde eeuw leefde, maken deel uit van het vaste repertoire.

De Vrouwenschola zingt regelmatig tijdens de (eucharistie)vieringen in de Bartholomeuskerk in Poeldijk en treedt ook op verzoek op. Repetitie iedere dinsdagavond van 19.00 tot 19.45 uur in het repetitielokaal van de zangkoren Deo Sacrum in De Leuningjes. Tijdens de repetities wordt, naast het zingen van de liturgische gezangen uit het gregoriaanse repertoire, eveneens aandacht besteed aan theoretische kennis van het gregoriaans en een mooie samenklank.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.