Antonia Wilhelmina Gerarda Stolk-van Vree

Geboren: 11 december 1926
Overleden: 11 januari 2019
Plaats: Kwintsheul

In dankbare herinnering

Op vrijdag 11 januari is vredig ingeslapen onze bewonderingswaardige parochiaan Tonny Stolk. Vele jaren was zij de trouwe secretaresse van onze parochie. Nagenoeg iedere dag was zij wel te vinden op de pastorie om de werkzaamheden in en rond het gebouw - onze kerk - en de parochiegemeenschap in goede banen te leiden. En met name de laatste 5 pastoors van onze parochie heeft zij met raad en daad ter zijde gestaan. Ja in het boek der Spreuken stond al zo’n mooi blauwdruk over haar beschreven: EEN STERKE VROUW WIE ZAL HAAR VINDEN HAAR WAARDE IS NIET TE SCHATTEN HAAR HANDEN DOEN WAT HART HAAR INGEEFT
Vele jaren geleden nam zij het werk van haar man over die zijn zorg voor het katholiek onderwijs op zo’n deskundige wijze handen en voeten had weten te geven en zo was zij naast ook haar gezin op vele plaatsen aanwezig. Het was dan ook voor haar persoonlijk een moeilijk moment te moeten ervaren dat haar krachten zodanig verminderd waren dat zij al die aandachtige zorg niet meer kon geven.
De pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia en ridderorde van Orange Nassau waren naast die van de Gemeente Westland en de Westlandse Stek tijdens haar leven al een waarderend signaal geweest maar ook na haar sterven kwamen velen hun waardering laten zien tijdens de door velen bezochte uitvaart. Het was haar stille gewoonte om iedere maand het parochieblad ook toe te sturen naar onze Heulse missionarissen in Afrika, Indonesië, India, Brazilië en Chili en telkens schreef zij er steeds een persoonlijk briefje bij en bleven zij in de vreemde steeds verbonden met onze parochie. Onze laatste missionaris Dom Hugo werkzaam in Brazilië heeft haar een dezer dagen daar ook persoonlijk voor bedankt.
Bij het graf mochten wij bidden uit de eerste Psalm: GELUKKIG IS DE MENS DIE NIET TE RADEN GAAT BIJ GODDELOOSHEID NIET NEERZIT IN DE KRING WAAR WORDT GELACHEN OM GOD EN ZIJN GEBOD – HIJ IS ALS EEN BOOM GEPLANT AAN LEVEND WATER EN HIJ ZAL NIET VERDORREN VOOR ZIJN TIJD
Ja wij hebben dankbaar afscheid van haar genomen en tenslotte ook haar toegezegd: A DIEU - TOT ZIENS BIJ DE HEER

Oud pastoor Alphons van Well

Ter nagedachtenis

Op 11 januari is Tonny Stolk van Vree overleden op 92-jarige leeftijd. Op 16 januari is zij begraven op het kerkhof van de St Andreasparochie. De Andreasparochie verliest in haar een zeer bijzondere vrouw met een bijzondere staat van verdiensten.
Tonny is tot haar 90ste jaar het gezicht geweest van de parochie. In de bijna 40 jaar van trouwe dienst, heeft ze 5 pastoors meegemaakt en meerdere kerkbesturen overleefd. Ze heeft notulen geschreven, vaak nog met de hand. Brieven vanuit de parochie naar het bisdom en parochianen.
Ze deed de administratie, en regelde alles wat geregeld moest worden. Haar kennis van het reilen en zeilen van de parochie was ongekend groot. De parochie was blij met Tonny en Tonny was blij met de parochie.
Ze heeft een geul gelopen van haar woning naar de pastorie. Een leven lang koffie geschonken voor de mensen die in de pastorie kwamen, en vele gesprekken gevoerd rondom de keukentafel. Haar bed stond net nog niet in de pastorie.
Ze had belangstelling voor iedere parochiaan, en het kerkelijk jaar zat in haar geheugen vastgeroest. Tonny was de moeder van de St Andreasparochie, en zo zullen we haar ook missen en blijven gedenken.                                               

Ab van Marrewijk,
Vicevoorzitter St. Andreas

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Als u uw verdriet wilt verdrinken, weet dan dat dit niet lukt omdat verdriet kan zwemmen.