Arnoldus Petrus Overgaag

Geboren: 29 oktober 1923
Overleden: 16 maart 2019
Plaats: De Lier

In dankbare herinnering

Op 16 maart is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan, de heer Arnoldus Petrus Overgaag in de leeftijd van 95 jaar. Arend is een geboren en getogen Lierenaar. Hij groeide als tuinderszoon op aan het Achterlaantje, samen met zijn jongere zus Gré. Hij ging naar de Lagere School in Naaldwijk omdat er in De Lier nog geen katholiek onderwijs was. Daarna ging hij naar de Tuinbouwschool in Poeldijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij tewerkgesteld in Duitsland. Gelukkig kreeg hij een plaats op het platteland en werd hij gastvrij opgenomen door een gezin. Toen hij in 1945 terugkeerde ontmoette hij op het bevrijdingsfeest zijn toekomstige echtgenote Jeanne van Adrichem.
Op 4 oktober 1949 traden zij in het huwelijk en trokken in bij vader en moeder Overgaag aan het Achterlaantje. In de jaren daarna werden hun 4 zonen en zes dochters geboren. In de ruimte van hun liefde en goede zorgen mochten Joop, Gerard, Coby, Nico, Martin, Ria, Margret, Els, Anja en Jolanda opgroeien. Nadat hun grootvader Job Overgaag was overleden en hun oma Jacoba Overgaag-Haring was hertrouwd en naar Delft vertrokken, kwam oma van Adrichem in huis. Later is de kwekerij verplaatst naar de Schefferweg, waar een ruime nieuwe woning werd gebouwd. De kinderen werden groot, er kwamen veel vrienden en vriendinnen over de vloer. Gezelligheid, ontmoeting, samen kaarten, dat vond vader Arend prachtig. Naast zijn werk vond Arend ontspanning in de muziek. In 1947 is hij lid geworden van het Sint Caeciliakoor. In 1956 werd hij dirigent. Daarvoor heeft hij verschillende cursussen gevolgd. Hij heeft de overschakeling meegemaakt van de Mis in het Latijn naar het Nederlands. In 1981 werd zijn Zilveren Jubileum heel mooi gevierd en ontving hij de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice ’ voor zijn grote verdiensten. Altijd was Arend present bij de repetitie op dinsdagavond en bij de vieringen op zon- en feestdagen, alsmede bij de vele rouw- en trouwdiensten en jubilea in de week. Dan onderbrak hij zijn werk in de tuin en ging naar de kerk. Arend was een zeer plichtsgetrouwe man. Door zijn rustige en vriendelijke karakter ging er een positieve invloed van hem uit. Ook zijn vrouw Jeanne was zeer actief als vrijwilliger binnen de parochie. Arend was ook vele jaren lid van de harmonie Sint Caecilia. Elke donderdagavond ging hij naar de repetitie. Voorts was hij ook drager bij de Barbara. Verder heeft hij zich ingezet voor de MAVO en zich nog op andere wijze dienstbaar gemaakt aan de samenleving. Daarvoor ontving hij een koninklijke onderscheiding.
Arend heeft in de loop der jaren een enorme ontwikkeling meegemaakt in de tuinbouw. Van teelt in de volle grond en onder plat glas tot substraatcultuur in moderne hoge kassen. Hij was er trots op dat de volgende generaties het tuinbouwbedrijf hebben voortgezet en uitgebouwd. Arend was een innovatie kweker met oog voor techniek. Elektronica, omgaan met de computer, daar had hij belangstelling voor en raakte hij bedreven in. Vader Overgaag was een grote en sterke man die liefde had voor zijn werk en kon genieten van alles wat groeit en bloeit.
Tot op hoge leeftijd heeft hij nog meegewerkt en meegeholpen en bleef de onderneming met veel interesse volgen. Hij mocht opa zijn van 31 kleinkinderen die hij heeft zien opgroeien tot volwassenheid. Bijzonder was het ook om 39 achterkleinkinderen te mogen begroeten! Als het hele grote gezin samen was, zoals op de familiedag, voelde hij zich als pater familias de koning te rijk. Met het toenemen der jaren gingen zijn krachten langzaam maar zeker achteruit. Een groot verdriet was het overlijden van zijn vrouw in 2012. Het gemis heeft hij in stilte gedragen. De laatste periode van zijn leven werd Arend liefdevol verzorgd in De Triangel. Ondanks zijn kwetsbaarheid wist hij de gewone dingen van elke dag nog te waarderen. Arend was een tevreden man. Nu is hij gedragen door zijn geloof de Heer tegemoet gegaan. Moge Arend Overgaag, na een vruchtbaar en welbesteed leven, rusten in vrede. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 22 maart. Wij wensen zijn gezin troost toe bij het dragen van het gemis van zijn hartelijke aanwezigheid als middelpunt, bij wie alle lijnen samenkwamen.

Pastoor J. Steenvoorden 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Als u uw verdriet wilt verdrinken, weet dan dat dit niet lukt omdat verdriet kan zwemmen.