Johanna Cornelia Maria Wilhelmina Verbeek-van Leeuwen

Geboren: 2 maart 1936
Overleden: 21 maart 2019
Plaats: Poeldijk

In dankbare herinnering

Op 21 maart is overleden mevrouw Johanna Cornelia Maria Wilhelmina Verbeek-van Leeuwen in de leeftijd van 83 jaar. Jopie werd geboren aan de Wateringseweg en groeide op als jongste dochter in een gezin van zes kinderen. Van jongs af aan heeft zij leren meehelpen in huis en tuin, zoals in de krenttijd. Naast het harde werken was er tijd voor hobby’s, zoals handbal en accordeon spelen. In haar jeugd heeft zij vriendschappen voor het leven opgebouwd. Op dansles leerde zij haar toekomstige echtgenoot Martien Verbeek kennen. Op 8 augustus 1961 traden zij in het huwelijk en trok Jopie in aan het Poeldijksepad. Elke dag opnieuw zijn Martien en Jopie, in de verschillende fasen van hun leven, steun en toeverlaat geweest voor elkaar. Zij hebben hard gewerkt en genoten van de gewone dingen van elke dag. Er werden zes kinderen geboren, drie jongens en drie meisjes: Theo, Marcel, Irma, Robert, Sandra en Monique. In hun eerste huwelijksjaren heeft haar zwager André van zijn 15e t/m zijn 23e jaar ook deel uit gemaakt van het gezin. In die zin is Jopie zijn tweede moeder geworden, voor wier goede zorgen André altijd heel dankbaar is geweest. Jopie was een flinke vrouw die naast de zorg voor man en kinderen, jarenlang volop in het tuinbouwbedrijf heeft meegewerkt. Zij deed dat met plezier. Vele bossen bloemen zijn door haar handen gegaan en vele kilo’s paprika’s door haar gesorteerd. Jopie was een positieve en hartelijke vrouw die iedereen in zijn waarde liet. Zij was trots op haar gezin. Haar kinderen vonden bij Jopie altijd een luisterend oor, een belangstellende vraag, een goede raad. Zij wist het thuis gezellig te maken en de deur stond voor iedereen open. Haar zwager pater Johan Verbeek vond als missionaris in Indonesië tijdens zijn vakantie een gastvrij onderdak. De kinderen vlogen uit om een eigen bestaan op te bouwen. Ook met de aangetrouwde kinderen bouwde zij een fijne band op. Een grote vreugde in haar leven brachten de 12 kleinkinderen. Jopie vond het leuk om hen te verwennen, samen op te trekken en hen te zien opgroeien. Heel bijzonder was het dat zij haar eerste achterkleinkind Nienke in de armen heeft mogen sluiten. Jopie hield van fietsen en wandelen. Ook was zij graag bezig in haar kasje. Bloemen kweken, plantjes stekken, dat was haar hobby. Haar lievelingsbloemen waren witte Aronskelken die zij zelf kweekte. Zij onderhield een hechte band met haar familie en vriendinnen. In 2011 is het 50 jarig huwelijksfeest heel mooi gevierd. Haar motto was: Vier wat je vieren kunt! Zij was een gelovige vrouw, vond kracht in het gebed en ging graag naar de kerk.  De laatste paar jaar van haar leven waren er zorgen om haar gezondheid. Haar krachten namen af en zij moest leven met ingrijpende beperkingen.
Liefdevol werd zij verzorgd door haar man en kinderen in haar eigen omgeving. In oktober verhuisde zij naar Vlietzicht in Wateringen. De laatste weken werd Jopie verzorgd in De Terwebloem. Nu is zij op de eerste dag van de lente haar Schepper tegemoet gegaan, in wiens mooie schepping zij met veel liefde heeft geleefd. Moge zij rusten in vrede.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 28 maart in de H. Bartholomeuskerk.
Wij wensen en bidden Martien, kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden veel kracht en troost toe in de komende tijd.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Een nederlaag is vaak een tijdelijke toestand. Pas door op te geven wordt hij permanent.