Johannes Cornelis van Paassen

Geboren: 07 april 1948
Overleden: 11 februari 2019
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 11 februari is, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan de heer Johannes Cornelis van Paassen in de leeftijd van 70 jaar. Jan groeide op in Leidschendam op de boerderij langs de Vliet. Ook ging hij graag naar zijn ome Wim die komkommers kweekte.
In 1972 kocht hij een hectare land bij het kanaal en begon een eigen tuinbouwbedrijf. Op 17 mei 1974 trad hij in het huwelijk met Marianne van Haasteren. Samen hebben zij de schouders onder het leven gezet en het bedrijf opgebouwd. Naast groente hebben zij ook bloemen en potplanten gekweekt. Jan had een grote passie voor zijn vak en vond het ook een uitdaging om stagiaires te begeleiden. Drie kinderen werden er uit hun liefde geboren: Bianca, Ellen en Johan. Het gezinsleven was nauw met de tuin verbonden. Als vader was hij trots op zijn kinderen en volgde hen met warme belangstelling. Jarenlang heeft Jan zich ingezet voor de Lierse handbalvereniging Odis en was vaak als supporter langs de lijn te vinden. Ook toen de kinderen uitvlogen om een eigen bestaan op te bouwen, bleef hij zeer bij hen betrokken.
Ook met hun partners bouwde hij een hechte band op. Jan was een leuke opa voor zijn kleinkinderen. Zij brachten hem veel vreugde. Een zeer ingrijpende ervaring is het afscheid van de kleine Sterre geweest,  die maar zo kort in deze wereld heeft geleefd. Jan is haar blijven noemen en heeft veel troost gegeven. Jan van Paassen was een mensenmens die kon genieten van ontmoeting. Hoeveel uren zal hij niet besteed hebben aan tuinbouw gerelateerde organisaties en het verenigingsleven. Jan was groots op het Westland en vond samenwerken heel belangrijk. Hij was kordaat, kon goed regelen en organiseren en wist mensen enthousiast te maken. Gezelligheid vond hij belangrijk en hij had vrienden voor het leven. Zo’n twintig jaar heeft hij zich met veel energie ingezet voor het Varend Corso. Voor zijn grote verdiensten voor tuinbouw en samenleving heeft hij een koninklijke onderscheiding ontvangen, alsmede de Westlandstek. Nadat het bedrijf was afgebouwd, bleef hij heel actief.
Veel plezier beleefde hij aan het selecteren van komkommerplanten en het zingen bij het zeemanskoor ‘Onder zeil.’ De laatste jaren werd hij geconfronteerd met de grenzen van zijn gezondheid. Het was een ingrijpende periode van bewegen tussen hoop en vrees, met gelukkig ook dagen dat de situatie stabiel was en hij het leven weer kon oppakken. Elke dag opnieuw werd hij liefdevol verzorgd door Marianne, zijn steun en toeverlaat, het gezin en anderen. Het enorme meeleven heeft hem gedragen. Machteloos tegen de slopende ziekte heeft hij het leven los moeten laten. Gedragen door zijn geloof is Jan zijn Schepper tegemoet gegaan. Wij hebben met zeer velen afscheid genomen van Jan tijdens de avondwake en uitvaart op 15 en 16 februari in onze parochiekerk. Het was ontroerend en troostvol dat het koor ‘Onder Zeil’ Jan met mooie liederen de laatste eer heeft bewezen.
Jan, bedankt voor al je goede zorgen, een behouden vaart en rust in vrede.
Wij wensen Marianne, het gezin, familie en vrienden veel sterkte toe bij het dragen van het grote gemis.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Als u uw verdriet wilt verdrinken, weet dan dat dit niet lukt omdat verdriet kan zwemmen.