Johannes Engelbertus Adrianus Hertsig

Geboren: 04 juli 1925
Overleden: 12 januari 2019
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

In De Rips een klein dorpje in de Peel werd op 4 juli 1925 Jan Hertsig geboren. Hij was het derde kind in een gezin met zeven kinderen. Zijn vader was hoofd van de lagere school. Door de lange afstand tussen thuis en voortgezet onderwijs kwam hij op een kostschool. Sporten was niet aan Jan besteed, in plaats daarvan, richtte hij zich op de muziek. In Den Bosch haalde hij zijn acte van onderwijzer en hoofdonderwijzer. Hij vervulde zijn dienstplicht in Indonesië na de oorlog. Op een jongerenreis naar Zwitserland ontmoette hij Gerda van Gessel, een onderwijzeres uit Amsterdam. In april 1955 trouwde Jan en Gerda in Amsterdam. Jan stond voor de klas in Bant in de N.O. polder, vervolgens Baarlo in Limburg, werd directeur van de land en tuinbouwschool in Delft en ging wonen, met een inmiddels 6 kinderen tellend gezin, in een ruim huis in Wateringen. Voor zijn kinderen was hij een echte vader, vertelde verhalen en poetste de schoenen. De kinderen werden groter en gingen studeren. Jan werd directeur op de MAVO in Monster en daarnaast gaf hij in de avonduren les aan volwassenen. Werk weken van 60 uur waren geen uitzondering. De pubers kregen een strakke opvoeding, met toch voldoende speelruimte om een eigen identiteit te ontwikkelen. Hij had moeite met zijn pensionering. Hij had het liefst nog jaren doorgewerkt. De kleinkinderen, 12 in getal, vervulde Jan en Gerda met grote vreugde. Hij werd actief in het vluchtelingenwerk, imkeren, orgel spelen in de kerk, en vervulde verschillende bestuursfuncties. Dit alles is niet onopgemerkt gebleven. Jan kreeg de versierselen, die horen bij de onderscheiding Ridder van Oranje Nassau, opgespeld. Hier was hij bescheiden over, maar stiekem wel trots. Jan heeft vele reizen gemaakt naar verre oorden, waarvan Indonesië met zijn warmte, een favoriete bestemming was, ondanks dat zijn vrouw liever thuis bleef. Vele zagen Jan Hertsig als een heer, altijd in driedelig pak. Wie hem echt leerde kennen zag een intelligente man met humor en brede interesse in de ander, vooral voor zijn kinderen en kleinkinderen. De laatste jaren nam de gezondheid van zijn vrouw Gerda af. Vorig jaar, 1 januari 2018 is zij gestorven. Hij had Gerda, zijn liefde, alle zorg gegeven die zij nodig had. Ondanks verdriet en gemis pakte Jan de draad weer op. Genoot van de uitstapjes en het samenzijn van kinderen en kleinkinderen. Vanaf oktober nam zijn gezondheid sterk af. Na korte opname in het ziekenhuis en een revalidatiecentrum was hij een goede week thuis. Daar is hij, volgens zijn wens, in de vroege morgen van zaterdag 12 januari 2019 gestorven. Vrijdag 18 januari 2019 kwamen we met vele samen voor het afscheid in de St. Joseph. Een kerk, een ruimte, die hij zovele male gevuld heeft met orgelklanken. Nu klonk een hemels Ave Maria en zongen we samen met het koor God lof en dank, voor alles wat hij voor ons betekent heeft. Daarna hebben we Jan begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aan de Julianastraat. Wij houden Jan liefdevol in onze herinnering.       

Pastor Straathof

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.