Johannes Martinus van Etten

Geboren: 23 augustus 1934
Overleden: 30 maart 2019
Plaats: De Lier

In dankbare herinnering

Op 30 maart is, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan de heer Johannes Martinus van Etten in de leeftijd van 84 jaar. Jan is een geboren en getogen Lierenaar en groeide op als derde uit een hecht en warm gezin van 9 kinderen. Van jongs af aan heeft Jan leren meehelpen en aanpakken in de tuinbouw. Als jongen ging hij voetballen bij Sint Joris, een voorloper van Lyra. Zijn werk in de tuinbouw werd onderbroken door zijn militaire dienstplicht. Op dansles bij Wesseling in Delft heeft Jan zijn toekomstige echtgenote Truus van Rijsbergen ontmoet. Vele jaren hebben zij aan de Kerklaan gewoond bij de kwekerij waar sla en tomaten werden geteeld. Bianca en Astrid mochten opgroeien in de ruimte van hun liefde en goede zorgen. Jan heeft hard gewerkt voor zijn gezin en heeft van seizoen naar seizoen, geplant, de gewassen verzorgd en geoogst. Naast werken was er ook altijd tijd voor een spelletje, een kaartje leggen of gewoon gezellig samen zijn met het gezin en de familie. Ontspanning vond Jan in de muziek. Jarenlang heeft hij bariton gespeeld, eerst bij Sint Cecilia en na de fusie bij Liora. Het was ontroerend hoe de blazers van Liora met passende muziek Jan de laatste eer hebben bewezen bij zijn begrafenis. Toen het tuinbouwbedrijf plaats moest maken voor woningbouw, verhuisde het gezin naar de Oosterlee. Tot zijn 70ste jaar heeft Jan nog met veel plezier gewerkt bij een rozenkweker.
Het was voor Jan een opluchting dat de verantwoordelijkheid voor een eigen onderneming niet meer op zijn schouders drukte. De dochters vlogen uit om een eigen bestaan op te bouwen, maar bleven dicht in de buurt wonen. In Dennis kreeg Jan een behulpzame schoonzoon met wie hij een fijne band heeft opgebouwd. Een grote vreugde brachten de kleindochters Lotte en Ilse. Zij waren opa Jan zijn grote trots. Hij vond het leuk om hen te ontmoeten, een spelletje te doen of een grapje te maken. Als vader en opa leefde hij zeer mee met zijn gezin, in voor- en tegenspoed. Jan was een nuchtere, rustige en tevreden man.
Hij had geen behoefte aan vakantie maar genoot met zijn vrouw van fietstochten in de omgeving. Jeu des boules was ook een grote hobby van hem. In 2014 is Truus toch nog plotseling overleden, na een periode van zorgen om haar gezondheid. Jan heeft haar zeer gemist. Gaandeweg gingen zijn geestelijke en lichamelijke krachten de afgelopen jaren achteruit. Door de steun van zijn gezin, kon hij nog een tijd zelfstandig blijven wonen. Hij was dankbaar voor degenen die hem trouw bezochten. De laatste periode werd hij liefdevol verzorgd in De Triangel, waar hij het heel goed naar zijn zin had. Jan was een gelovig mens die graag naar de kerk ging. Hij heeft zijn handen uit de mouwen gestoken om te werken, maar zijn handen ook gevouwen om te bidden en te danken.
Nu zijn de handen van Jan tot rust gekomen en hebben wij zijn leven in Gods Hand neergelegd tijdens de uitvaart op 4 april in de Lierse parochiekerk. Moge Jan van Etten, na een welbesteed leven, rusten in vrede. Wij wensen zijn gezin, familie en vrienden veel troost toe bij het dragen van het gemis.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.