Petronella Cornelia Maria Willemsen-van der Valk

Geboren: 10 maart 1926
Overleden: 8 maart 2019
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

Op 10 maart 1926, werd in een tuindersgezin aan de Lange Wateringkade in Kwintsheul, Nel van der Valk geboren als jongste van 5. Door het vroege overlijden van haar moeder nam zij op jonge leeftijd de zorg voor het gezin over. Ze leerde Cock Willemsen kennen en trouwden in 1952. Er volgde 5 wolken van kinderen. Opvoeden van kinderen in een sterk veranderende tijd viel niet mee. Nel voelde zich verantwoordelijk voor een goede opvoeding, haar man Cock kon dat met humor relativeren en dat zorgde voor de nodige ontspanning. Samen vormde ze een gezellige familie waar ook hartelijk gelachen kon worden, ook door moeder Nel. Het gezin woonde in de Marijkestraat een nieuwe wijk met de St. Josephkerk in het midden. Nel en haar man Cock hebben veel voor de parochie betekend. Soms waren ze drukker met ‘de kerk’ dan hun gezin en bedrijf. Nel verstond de kunst het mensen bijeen te halen om zo samen er te kunnen zijn voor de kwetsbare. Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan (uit het Lucas evangelie) is haar op het lijf geschreven. Ze zag een hulpvraag, ze liet zich raken en zorgde voor concrete oplossingen. Daarnaast is ze 25 jaar ‘opperhoofd’ van de vrijwilligerscentrale geweest. Deze goede werken bleven niet onopgemerkt. De koningin maakte haar lid in de orde van Oranje Nassau en vanuit de parochiegemeenschap is Nel voorgedragen voor een Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice (voor kerk en Paus) Ze was er trots op. Terecht. Nel was een vrouw die gaf om mensen, ze was dienstbaar, gelovig, werklustig, enthousiast, had een enorme drive en dat alles op haar eigen wijze. Nel heeft enkele tegenslagen in haar leven gekend. Het verlies van haar man Cock in 2012 en haar jongste zoon Jos. Ondanks het grote verdriet voelde ze zich gesteund door haar geloof en de familie, buren, vrienden en mensen van de kerk. De laatst tijd ging haar lichamelijke gezondheid achteruit. Na 64 jaar in de Marijkestraat gewoond te hebben was het verstandig naar de Ark te verhuizen. Ze vond het moeilijk zelf verzorgd te worden. Voor andere zorgen, dat kon ze als geen ander. Als zij oude foto’s zag, kwamen de verhalen en dan was ze in haar element. Maar ze wilde naar huis, het was goed zo. Op vrijdag 8 maart 2019, tijdens de ziekenzalving blies zij haar laatste adem uit. Een bijzonder moment. Vrijdag 15 maart kwamen we met vele samen in de St. Joseph voor haar uitvaart. Het koor Rejoice, muzikaal begeleid door haar zoon Ton zongen hun prachtigste liederen. Daarna hebben wij Nel bijgezet in het familiegraf bij haar man Cock aan de Julianastraat. Een waardig afscheid voor een vrouw die voor vele van betekenis is geweest. Dat zij bij God mag rusten in vrede en mag ervaren: ‘Eindelijk thuis!’     

Pastor Straathof 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Als u uw verdriet wilt verdrinken, weet dan dat dit niet lukt omdat verdriet kan zwemmen.