Alida Theodora van der Burg-van Winden

Geboren: 11 juni 1928
Overleden: 20 februari 2020
Plaats: Wateringen

 In dankbare herinnering

Alie werd geboren op 11 juni 1928. Ze was de oudste van negen kinderen en daardoor was ze als een tweede moeder in het grote gezin. Na haar huwelijk met Nic werd ze moeder van ze­ven kinderen. Vooral haar zorgzaamheid was typerend voor de manier waarop Alie in het le­ven stond. Die zorg betrof niet alleen haar eigen gezin, maar ook mensen in haar naaste en verdere omgeving. Alie was heel vaardig met naald en draad. Van een oude, grote broek maak­te ze een kleinere ‘nieuwe’; zomaar weggooien was er natuurlijk niet bij. Alie was ook een gelovige vrouw. Haar geloof gaf haar kracht op momen­ten in het leven dat ze het moeilijk had. Bijvoorbeeld bij het overlijden van zoon Nol en van schoondochter Marja. Maar vooral ook toen haar Nic in 2011 overleed. Ook was Alie een biddende vrouw. Veel houvast had ze aan haar rozenkrans; niet voor niets lag ze opgebaard met die rozenkrans gedrapeerd rond haar handen.
Naar aanleiding van haar uitvaart zag op 27 februari j.l. de glossy ‘De Alie’ het licht: een combinatie van de Burda en de Linda. Veel boeiender dan de omslag was de inhoud van het blad. Die bestond uit allerlei bladzijden met ‘leefpatronen’ uit de diverse fasen van het leven van Alie. Op el­kaar gelegd en tegen het licht gehouden bleken al die ‘leefpatronen’ een ge­meenschappelijk basispatroon te hebben: het kruisteken. De betekenis daarvan werd duidelijk door te puzzelen (een andere hobby van Alie) in de Bijbel. Voor gelovige mensen is dat een boek met leefpatronen. We lazen (in Rom. 12, 9-18) dat het in ons leven gaat om het houden van God én het houden van de naaste. Met andere woorden: het basispatroon dat in het leven van Alie herkenbaar is, blijkt gelijkvormig aan het patroon dat volgens de Bijbel het allerbe­langrijkste is voor ons mensen, namelijk: het leven naar het dubbelgebod van de liefde. Zo heeft Alie hier op aarde geleefd en we wensen haar toe dat ze in die geest verder mag leven aan de andere kant van de dood. Dat ze mag rusten in vrede.

Paul Mantelaers

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.