Christina Maria Josefa Arkesteijn-van Os

Geboren: 19 maart 1944
Overleden: 31 januari 2020
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 31 januari is overleden mevrouw Christina Maria Jozefa Arkesteijn-van Os uit Naaldwijk in de leeftijd van 75 jaar. Na bewogen jaren waarin haar geestelijke en lichamelijke krachten afnamen, heeft Jos rust gevonden. De laatste periode werd zij liefdevol verzorgd in Sonnevanck in ’s-Gravenzande. Jos groeide op in een groot gezin en heeft van jongs af aan leren aanpakken. Op 11 juli 1969 trad zij in het huwelijk met George Arkesteijn en verhuisde naar de Groeneweg. Drie kinderen werden uit hun liefde geboren: Christine, Pieter en Leon. Het gezinsleven was nauw verbonden met het tuinbouwbedrijf. Jos zorgde elke dag voor de koffie en iets lekkers erbij en heeft vaak meegeholpen in de tuin. Door de kwetsbare gezondheid van haar man zijn er perioden geweest dat zij zowel voor het gezinsleven moest verzorgen als de tuin moest runnen. Jos was flink en wist al haar taken goed te organiseren. Als mens was zij heel honkvast. Altijd thuis als de kinderen uit school kwamen. Zij wist het gezellig te maken, hield van een spelletje en was graag creatief bezig zoals door het maken van mooie kaarten. Als moeder gaf zij haar kinderen de ruimte om hun eigen weg te vinden. Zij volgde hen met warme belangstelling, ook toen zij het ouderlijk huis verlieten om een eigen bestaan op te bouwen. Zij was een fan van de scouting waar het niet gaat om winnen maar om samen spelen en delen en waar iedereen mee kan doen. Jos was een opgewekte vrouw die zich door haar positieve levensinstelling staande heeft gehouden. Zij moest ook leven met zorgen om haar eigen gezondheid, maar werkte aan haar spierkracht door regelmatig te gaan zwemmen. Met veel passie onderhield zij haar druivenkas en bloementuin. Jos was een trotse moeder. De kinderen vonden bij haar altijd een luisterend oor, een goede raad en een helpende hand. Jos was niet reislustig maar vond haar geluk in eigen omgeving, in de gewone dingen van elke dag. ‘Zij had maar een klein plekje nodig op deze grote wereld. Zij vulde het met liefde en toewijding aan anderen.’ Op 8 januari 2004 is George overleden. Jos heeft hem zeer gemist maar ook moedig het leven weer opgepakt. In 2010 is zij verhuisd naar Naaldwijk en heeft met plezier gewoond in het centrum van het dorp. Zij was een leuke oma voor haar zes kleinkinderen die altijd welkom bij haar waren en die zij met veel interesse volgde. Een nieuw begin van geluk groeide in het leven van Jos door vriendschap met haar zwager Hans Barendse die weduwnaar was van haar zus Riet. Zij hebben mooie jaren gehad en genoten van veel leuke en gezellige momenten. Door de afnemende gezondheid van Jos kwamen er zorgen. Hans is Jos tot grote steun geweest. Nu is zij, na een kortstondig stervensproces, van ons heengegaan. ‘Herinner mij, maar niet in sombere dagen. Herinner mij, in stralende zon, hoe ik was toen ik alles nog kon.’
Zo hebben wij dankbaar op haar liefdevolle leven teruggekeken in de afscheidsviering op 6 februari in de aula van de algemene begraafplaats te Naaldwijk. Wij wensen haar gezin, Hans, familie, vriendinnen en vrienden kracht en troost toe.

Pastoor J. Steenvoorden 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.