Johanna Catharina Hogervorst-van Lieshout

Geboren: 10 september 1930
Overleden: 23 februari 2020
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 89 jarig leeftijd is, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Johanna Catharina Hogervorst – van Lieshout uit Naaldwijk. Annie is geboren en getogen in Brielle en groeide op samen met haar vijf broers. Een periode is zij op kostschool geweest bij de zusters in Moerdijk. Later heeft zij, bij haar werk in een horecagelegenheid, haar aanstaande echtgenoot Joop Hogervorst uit Naaldwijk ontmoet. Op 26 juni 1957 traden zij in het huwelijk en verhuisde Annie naar Naaldwijk. Zij vonden in deze tijd van woningnood een huis in de Emmastraat. Vier kinderen werden uit hun liefde geboren: Thea, Elly, Hans en Cees. Later is het gezin naar de Leliestraat verhuisd. Annie was een blijde en opgeruimde vrouw die altijd klaar stond voor haar gezin. Zij wist het thuis gezellig te maken en kon genieten van de gewone dingen van elke dag. Ontspanning vond zij in het zingen. Ruim 50 jaar is zij lid geweest van het zangkoor ‘Arti et Religioni’. Trouw ging zij elke woensdagavond naar de repetitie. Toen de kinderen volwassen werden en één voor één het ouderlijk huis verlieten, brak er een nieuwe periode aan. Annie werd vrijwilligster in het verzorgingshuis ‘Ons Trefpunt’. Zij was sportief ingesteld, vrijwel dagelijks ging zij met Joop naar het zwembad en samen hebben zij vele fietstochten gemaakt. Annie was een gelovige vrouw en ging graag naar de kerk. Jarenlang heeft zij zich als lectrice ingezet voor de vieringen. Als oma heeft zij genoten van haar 7 kleinkinderen. Heel bijzonder was het ook 4 achterkleinkinderen in haar armen te mogen sluiten.
In de laatste periode van haar leven zijn er zorgen geweest om de gezondheid van Joop en haar zelf. Zij waren steun en toeverlaat van elkaar en werden liefdevol bijgestaan door hun kinderen. De laatste jaren brachten zij door in de Johanneshof, De Pijletuinenhof en het Woerdblok. In 2016 is Joop overleden. Gaandeweg gingen de geestelijke vermogens van Annie steeds verder achteruit.
Maar wat bleef, dat is de glimlach op haar gezicht. Zo blijven wij aan haar denken. Moge Johanna Hogervorst-van Lieshout, na een liefdevol en zorgzaam leven, rusten in vrede. De avondwake en uitvaart hebben plaatsgevonden op 27 en 28 februari in de Adrianuskerk. Wij wensen haar gezin en familie troost en vrede toe bij het dragen van het gemis van deze dierbare vrouw.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Paus Franciscus: ‘Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen betekenen?’