Leonardus Johannes Maria Dukker

Geboren: 11 september 1935
Overleden: 13 februari 2020
Plaats: De Lier

In dankbare herinnering

Op 13 februari is, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan, de heer Leonardus Johannes Maria Dukker in de leeftijd van 84 jaar. Leo groeide op aan de Nieuwe Tuinen in een groot gezin, verbonden met het tuinbouwbedrijf. Van jongs af aan heeft hij meegewerkt in de kwekerij en van zijn vader de druiventeelt geleerd. Zijn militaire diensttijd bracht hem buiten het Westland. Nog steeds onderhield Leo goede contacten uit deze tijd.
Op 27 september 1962 is hij in huwelijk getreden met Tiny van der Drift uit Maasland. Samen hebben zij hard gewerkt in het bedrijf en een goed en warm thuis gegeven aan hun vier kinderen Carolien, Leon, Marcel en Arthur.
De eerste jaren werden er nog volop druiven geteeld, naast groente en later tulpen. Vervolgens stapte hij over naar de rozenteelt. Hij deed zijn werk met veel plezier en was een tuinder in hart en nieren. Altijd waren Leo en Tiny in elkaars nabijheid. Alles deden zij samen. Samen stonden zij sterk, elke dag opnieuw. Naast werken werd er ook ruimte gemaakt voor ontspanning en ontmoeting, gezelligheid en plezier. Hij was zeer betrokken bij de beide families en zijn vriendenkring. Leo was een vader die zijn kinderen met raad en daad bijstond, ruimte en vertrouwen schonk om hun eigen weg te zoeken en vinden.
Met warme belangstelling was hij bij hun leven betrokken, ook toen de kinderen het ouderlijk huis hadden verlaten om een eigen bestaan op te bouwen. Trots was hij dat Leon het bedrijf heeft voortgezet. Ook met de aangetrouwde kinderen bouwde hij een hechte band op. Veel vreugde vond hij in zijn 10 kleinkinderen. Leo was een leuke opa die het prachtig vond om hen te zien opgroeien. Leo heeft zich jarenlang dienstbaar gemaakt binnen onze parochie. Jarenlang was hij collectant en drager bij de Barbaravereniging.
Hij is bestuurslid geweest van de Ark en de LTB. Samen met Tiny heeft hij meegewerkt aan de organisatie van oogstdankdag. Ook hebben zij zich met hart en ziel jarenlang ingezet voor het ouderenpastoraat en de seniorenviering op zaterdagmorgen in de Triangel. Als blijk van waardering voor kerk en samenleving ontving hij een koninklijke onderscheiding en het Zilveren Torentje. Leo had een sociale levensinstelling, kon goed luisteren, verstond de kunst met weinig woorden veel te zeggen, had een fijnzinnig gevoel voor humor, kon met een kwinkslag raak uit de hoek komen. Na jaren van hard werken heeft hij met Tiny genoten van zijn vrije tijd die altijd actief en sportief werd ingevuld. De laatste jaren waren er zorgen om zijn gezondheid. Gelukkig bleef de situatie stabiel en leefbaar. Vanaf november verminderden helaas zijn krachten sterk. Na van zijn dierbaren afscheid genomen te hebben is hij, gedragen door zijn geloof, in zijn eigen vertrouwde omgeving zijn Schepper tegemoet gegaan. Heel dankbaar keek hij op zijn leven terug. Moge Leo, na een mooi en welbesteed leven, rusten in vrede. Wij wensen Tiny, het gezin, familie en vrienden veel kracht en troost toe bij het dragen van het gemis.
De avondwake en uitvaart hebben onder grote belangstelling plaatsgevonden op 20 en 21 februari.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Bisschop Van den Hende: “Waakzaam Kerstmis tegemoet gaan”