Martinus Adrianus Maria van Paasen

Geboren: 19 februari 1947
Overleden: 7 februari 2020
Plaats: Poeldijk

In dankbare herinnering

Martien werd geboren op 19 februari 1947 aan de Vredebestlaan in Poeldijk. In een tuindersgezin van uiteindelijk 13 kinderen, hij was de tiende.
Hij ging naar de tuinbouwschool, technische school en haalde zijn middenstandsdiploma. Al vroeg, zijn vader overleed toen hij 19 jaar was, heeft hij met zijn broer Gerard de tuin overgenomen.
In de Binnenhof, in Naaldwijk, bij het dansen, leerde hij Willy kennen. Ze zijn voor de wet getrouwd in 1972 en in oktober 1973 in de Poeldijkse kerk. Toen werd er een huis gebouwd aan de Scherpenhoeklaan, alwaar de kinderen Sylvain en Ruben zijn geboren. 
Martien zat op het koor Deo Sacrum en op het Perosi-koor. Ook de kinderen gingen daar zingen. Verder hield hij van paardrijden en paarden houden. Hij had schapen op het land. Hij hield van fietsen en van de natuur.
‘Wie goed doet, goed ontmoet’, was een centraal thema in het leven van Martien. Hij was een actief mens. Zo zat hij in diverse besturen: in een commissie van de veiling, bij de WLTO en in diverse tuindersclubjes.
Martien was gedreven en vooruitstrevend in zijn vak. Hij was ook erg mensgericht. Hij ging zeer goed om met het personeel, investeerde in de ander en steunde mensen. Hij was dankbaar om zijn kleinkinderen Yinthe, Logan en Airen. Hij stond positief in het leven.
Op 7 februari is hij dan overleden in de leeftijd van 72 jaar.
We denken terug aan een goede echtgenoot, een zorgzame vader, een fijne opa, een trouwe vriend en een gezellig mens.

Moge hij rusten in vrede.

Pastor Kwee

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

“Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus”