Johannes Petrus van Ruijven

Geboren: 18 juni 1930
Overleden: 5 februari 2021
Plaats: De Lier

In dankbare herinnering

Op 5 februari 2021 is, in de leeftijd van 90 jaar, de heer Johannes Petrus van Ruijven  in woonzorgcentrum Veenhage in Nootdorp overleden. Jan is geboren op 18 juni 1930 en hij groeide op de Rijswijkse Strijp op, in een tuindersgezin van 15 kinderen. In militaire dienst leerde hij motor rijden. Op de bruiloft van zijn zus ontmoette hij Riet Enthoven, die van de motor van Jan onder de indruk was. Ze trouwden op 28 november 1956 en ze gingen wonen in het Groeneveld, op dat moment nog in de gemeente Schipluiden. Hun gezin werd uitgebreid met dochter Trees en zoon Jos. Riet zorgde voor het huishouden en de kinderen, Jan runde het bedrijf. Vele jaren is de teelt van Euphorbia Fulgens zijn specialiteit geweest. Hij was een zorgzame echtgenoot en vader. Jan was graag onder de mensen en had een sociaal bewogen hart. Naast zijn werk in het bedrijf heeft hij zich ingezet voor vele bestuurlijke functies: de belangenbehartiging in de tuinbouw, het welzijn van ouderen via de KBO, het reilen en zeilen van de Lierse parochie, de organisatie van de Kerstmeeting op Tweede Kerstdag, maar ook gezelligheid en ontspanning via de carnavalsvereniging De Theebukkers. Zijn verdiensten voor kerk en samenleving zijn heel groot. Terecht is hij op vele manieren onderscheiden: een koninklijke onderscheiding, de parochieonderscheiding van de Lierse parochie, de Zilveren Speld van de WLTO en nog recent de Westlandstek voor zijn jarenlange inzet voor de Kerstmeeting. Jan was een trotse opa voor Johan en Angelina en vond het heel bijzonder dat hij overgrootvader mocht zijn van Kyano. In 2012 was er een grote tegenslag: Riet kwam na een ingrijpende ziekteperiode te overlijden. Jan ging niet bij de pakken neerzitten en bleef actief en behulpzaam. Met het toenemen van de jaren gingen zijn krachten wel achteruit. Nadat hij gevallen was op 1 oktober 2019 veranderde zijn leven ingrijpend. Na een verblijf in het ziekenhuis en in de Bieslandhof kreeg hij een plek in Veenhage in Nootdorp. Daar vierde hij nog zijn 90e verjaardag. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 11 februari in de parochiekerk H.H. Martelaren van Gorcum waarna Jan begraven is op de Algemene Begraafplaats. De woorden uit het evangelie passen goed bij de levenshouding van Jan. Je bent op de goede weg als je gewoon eenvoudig bent, dan ben je heel dicht bij God. Moge Jan daar nu rusten.

diaken Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.