Matheus Arnoldus Maria Verstegen

Geboren: 07 juli 1927
Overleden: 4 maart 2021
Plaats: Monster

In dankbare herinnering

Math werd op 7 juli 1927 geboren in Utrecht. Hij had twee broers en twee zussen. Na de oorlog ging hij als officier, bij de marine, naar Nederlands-Indië, waar hij gelukkig geen heftige dingen meemaakte. Teruggekomen studeerde hij rechten in Utrecht.
Hij leerde Anneke kennen en ze zijn getrouwd in 1955.
Math ging als jurist werken bij het ministerie van Defensie en ze woonden op een kamer in Den Haag. In 1957 verhuisden ze naar Monster.
Ze gaven het leven aan Matthieu, Hans, Frank en Bert. Helaas is Matthieu in 1998 overleden.
Een hoogtepunt in de werkzaamheden van Math was, dat hij bijdroeg aan de onafhankelijkheid van Suriname. Daarvoor heeft hij een onderscheiding gekregen.
Toen hij 62 jaar was ging hij met vervroegd pensioen.
Anneke werd ziek en Math heeft lang met zeer veel toewijding voor haar gezorgd. In 2017 is Anneke overleden. Onlangs ging de gezondheid van Math achteruit en op 4 maart is hij dan overleden in de leeftijd van 93 jaar.
Math was trots en een beetje eenzelvig. Hij had een duidelijk beeld van de wereld en de doelen die hij zichzelf stelde. Hij was ook een gevoelsmens, maar zijn gevoelens uitte hij niet zo veel.
Hij hield van voetbal en tennis en hij heeft enkele boeken geschreven over geschiedenisonderwerpen. Op 9 maart hebben we hem aan God de Heer toevertrouwd. Moge hij leven in het Eeuwig Leven, samen met Anneke en Matthieu.

Pastor Kwee.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.