Wilhelmina Adriana van den Akker-van Dijk

Geboren: 27 juli 1935
Overleden: 26 februari 2021
Plaats: Maasdijk

In dankbare herinnering

Op 26 februari is, voorzien van het H. Sacrament van de zieken, van ons heengegaan mevrouw Wilhelmina Adriana van den Akker-van Dijk uit Maasdijk in de leeftijd van 85 jaar.
Wil woonde met plezier in haar seniorenwoning aan het Spektakelplein, dicht bij de winkels en de kerk. Met het toenemen van de jaren namen haar krachten wel af, maar zij kon zich nog goed zelfstandig redden. Helaas is zij besmet geraakt met het coronavirus. De situatie werd zo kritiek dat zij in het ziekenhuis opgenomen moest worden. Daar is zij, na 1 ½ week bewegen tussen hoop en vrees, in het bijzijn van haar kinderen heengegaan. Wil groeide op aan de Heenweg als twee na oudste kind in een gezin van 12 kinderen. Haar kinderjaren speelden zich af tegen de achtergrond van de oorlog. Door deze omstandigheden heeft zij maar een paar jaar Lagere School kunnen volgen. Van jongs af aan heeft Wil thuis meegeholpen, ook in de zorg voor haar broertjes en zusjes en eveneens in het tuinbouwbedrijf. Laten ging zij ook elders werken in het huishouden en in een slagerij. Op 15 oktober 1959 is zij in het huwelijk getreden met Jan van den Akker, de zoon van de Smid. Voor zijn werk in de verwarming was hij veel op pad. Bij Wil vond hij altijd een goed verzorgde thuisbasis. Drie kinderen mochten opgroeien in de ruimte van hun liefde: Mary, Peter en John. John had wegens zijn beperkingen extra zorg nodig. Na de eerste jaren thuis goed verzorgd te zijn, moest de stap genomen worden dat hij een plek kreeg in een gezinsvervangend tehuis. Dat was een moeilijke beslissing, maar is goed geweest voor zijn ontwikkeling. Jarenlang kwam John regelmatig een weekendje in het ouderlijk huis logeren. Wil was een moeder die altijd klaar stond voor haar kinderen en hen ook met veel belangstelling volgde toen zij het ouderlijk verlieten. Zeer heeft zij genoten van haar zes kleinkinderen en van de achterkleinkinderen. Zij vond het fijn om hen te ontmoeten en vooral om hen te verwennen. Goede en kwade dagen heeft Wil meegemaakt. De tegenslagen die zij heeft moeten incasseren, konden soms zwaar op haar drukken. Maar aan de andere kant was zij ook moedig, een doorzetter die hield van gezelligheid. Jarenlang is zij trouw lid geweest van het Jacobuskoor waarvoor zij de Gregoriusonderscheiding ontving. Als Jacobusparochie zijn wij haar heel dankbaar voor haar trouwe inzet voor de kerkmuziek. In 2011 is Jan overleden na een ingrijpende ziekteperiode. Het alleen zijn was niet eenvoudig voor Wil, maar zij ging door met haar leven. Een grote steun ontving zij van haar kinderen en ook van haar zussen met wie zij een hechte band onderhield. Elk jaar gingen zij met elkaar een paar dagen op vakantie. Daar heeft zij enorm van genoten. Wil ging graag naar de kerk en was zeer betrokken bij onze geloofsgemeenschap. Wij zullen haar vertrouwde aanwezigheid zeer gaan missen. De uitvaart heeft plaatsgevonden in kleine kring op 4 maart in de Jacobuskerk. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen haar gezin en familie veel kracht en troost toe bij het dragen van het gemis van deze dierbare vrouw.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.