Gerardus Johannes Leonardus Olsthoorn

Geboren: 5 februari 1935
Overleden: 23 januari 2022
Plaats: De Lier

In dankbare herinnering

Op 23 januari is overleden de heer Gerardus Johannes Leonardus Olsthoorn in de leeftijd van 86 jaar. Gerard groeide op in Naaldwijk aan de Middel Broekweg. Het gezinsleven was nauw verbonden met het tuinbouwbedrijf van zijn vader waar druiven, groenten en bloemen werden gekweekt. Van jongs af aan heeft hij meegewerkt in de tuin. Deze periode werd doorbroken door zijn militaire dienstplicht. Zo kwam hij in Bergen op Zoom terecht waar hij zijn aanstaande echtgenote Cis Potters leerde kennen. In 1960 traden zij in het huwelijk en betrokken het ouderlijk huis. De ouders van Gerard verhuisden naar Delft, maar broer Aad bleef en zette zijn werk in het bedrijf voort. De broers hadden een eigen taakverdeling. Van seizoen tot seizoen hebben Gerard en Cis samen hard gewerkt in de tuin. Hij deed zijn werk met plezier en kon genieten van alles wat groeit en bloeit. Zijn bloementuin onderhield hij ook altijd keurig. Als hobby heeft hij nog lange tijd druiven gekweekt. Als ontspanning ging Gerard soms op zaterdagmiddag een biertje drinken in het café en vond het gezellig anderen te ontmoeten. Rond 1978 is het gezin verhuisd naar de Oostbuurt en werd het tuinbouwbedrijf daar voortgezet. Als vader van Niek, Ad, Miriam en Viktor heeft Gerard hard gewerkt voor zijn gezin. Ook toen hij de leiding had overgedragen aan de volgende generatie bleef hij een helpende hand toesteken. Nog steeds volgde hij de ontwikkelingen met warme belangstelling. Gerard was honkvast. Maar daarnaast heeft hij met zijn vrouw regelmatig in Brabant de familie en vrienden bezocht. Ook hebben Gerard en Cis genoten van vakanties en hebben zij familie bezocht in Noord-Amerika. Als opa heeft hij genoten van zijn kleinkinderen en vond het bijzonder hen op te zien groeien. Heel trots was hij om overgrootvader te zijn.
Gerard was een man met een uitgesproken mening die hij niet onder stoelen of banken stak. Hij hield van discussiëren en was heel vasthoudend in zijn standpunten. Goede dagen heeft hij meegemaakt maar ook intens verdriet. Een zeer ingrijpende ervaring is het jonge overlijden van zijn schoondochter Marca en zijn zoon Viktor. De laatste jaren ging de gezondheid van Cis achteruit en heeft hij als mantelzorger met veel liefde voor haar klaargestaan.
Op 21 april 2021 is Cis overleden. Gerard heeft haar zeer gemist en leefde de laatste tijd in een kleine wereld. Nu zijn zij herenigd in het Mysterie van het Eeuwig Leven. Gerard was betrokken bij onze parochie en kwam graag in de vieringen. Moge hij rusten in vrede. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 29 januari in ‘De Rank.’ Wij wensen zijn gezin en familie troost toe bij het dragen van het gemis.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Liefde is geen zelfstandig naamwoord maar een werkwoord.