Bernardina Cornelia de Bruijn-van Kuijen

Geboren: 8 april 1947
Overleden: 16 mei 2019
Plaats: Naaldwijk

Op 16 mei is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, overleden mevrouw Bernardina Cornelia de Bruijn-van Kuijen uit Naaldwijk in de leeftijd van 72 jaar. Berna groeide op in Den Haag in een kinderrijke buurt tijdens de jaren van de wederopbouw. Na de Lagere School, ging zij naar de huishoudschool. Al jong kwamen haar creatieve talenten naar boven en daarom ging zij een coupeuseopleiding volgen. Graag ging zij in haar jeugd mee op kamp met de scouting als leiding. Op 20 juni 1969 is zij in het huwelijk getreden met Aad de Bruijn uit Wateringen.
Bijna 50 jaar hebben zij het leven mogen delen in voor- en tegenspoed, ziekte en gezondheid. In de ruimte van hun liefde en goede zorgen mochten Esther en Randolph opgroeien tot volwassenheid. In 1984 is het gezin verhuisd naar Naaldwijk en zijn Aad en Berna als vrijwilliger actief geworden in de parochie. Berna is jarenlang trouw en enthousiast lid geweest van het koor Manna.  Daarvoor heeft zij de Zilveren Onderscheiding ontvangen van de Sint Gregoriusvereniging. Zingen deed zij met hart en ziel. Met ontroerende liederen heeft Manna haar de laatste eer bewezen bij de uitvaart op 22 mei in de Sint Adrianuskerk. Berna was een bijzondere vrouw door haar liefdevolle aandacht voor haar medemens, haar spontaniteit en attentie. Zeker ook door haar gevoel voor humor en gevatheid. Een periode is zij werkzaam geweest bij de thuiszorg en was zeer betrokken bij haar cliënten. Berna was een sportieve vrouw. Zij was een echt buitenmens, hield van fietsen en kon genieten van de natuur. Daarom hebben wij bij de uitvaart ook het evangelie gelezen uit Mattheüs 6: ‘Kijk naar de vogels in de lucht, zie de bloemen in het veld, niets overtreft hen in schoonheid.’ In de loop der jaren heeft zij veel mooie vakanties gemaakt. Zwemmen was ook een favoriete bezigheid. Mooie dingen maken met haar handen was eveneens een grote passie van Berna. Graag was zij met haar knutselclub samen en het was bijzonder om met haar creatieve vriendinnen een reis te maken naar Amerika. Niet voor de bezienswaardigheden maar om op te zoek te gaan voor nieuw materiaal voor hun fraaie handwerken. De afgelopen jaren zijn er grote zorgen geweest om haar lichamelijke en geestelijke gezondheid. Berna was flink en moedig en liet zich niet uit het veld slaan. Liefdevol werd zij verzorgd door Aad, met de steun van het gezin, familie, vriendinnen en vrienden en de gezondheidszorg. Haar kleindochters Fenne en Suus hebben Berna veel vreugde gebracht. Zij was een leuke oma die graag creatief bezig was met de meisjes. De afgelopen tijd werd Berna steeds kwetsbaarder en had zij meer zorg nodig. Zij moest steeds meer inleveren en het contact werd beperkter. De dagopvang bij Pallia en de aandacht van Carma deden haar goed.
Door de goede zorgen van Aad kon zij tot het einde in haar eigen vertrouwde omgeving blijven. Nu is zij gedragen door het geloof haar Schepper tegemoet gegaan. Berna kon heel nauwkeurig mandala’s tekenen. De mandala draagt de symboliek van de cirkel die geen begin en geen einde heeft. Het is een teken van hoop, die doet leven en van liefde die sterker is dan de dood. Moge Berna, na een liefdevol en zorgzaam leven, nu rusten in vrede.
Wij wensen Aad, het gezin, familie, vriendinnen en vrienden veel sterkte toe bij het dragen van het gemis van deze bijzondere vrouw.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Wie door velen wordt gevreesd, heeft velen te vrezen.