Martina Maria Persoon-Grootscholten

Geboren: 23 augustus 1928
Overleden: 12 mei 2019
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

Tiny is op 23 augustus 1928 geboren in Kwintsheul, dat toen nog onder de gemeente Monster viel. Ze was de oudste dochter, het tweede kind in een tuindersgezin met tien kinderen. Thuis moest ze behoorlijk aanpakken. Na de lagere school heeft ze de naaischool gevolgd, waar ze het diploma ‘Kostuum’ behaalde. Bij het uitgaan leerde ze Piet kennen. Toen ze 28 jaar was zijn ze getrouwd. Piet had een tuindersbedrijf in Poeldijk en Tiny trok bij hem in. Ze heeft altijd meegeholpen in de tuin en veel omgezien naar haar schoonvader.
Nadat de tuin was verkocht werd Piet vertegenwoordiger in bloemen en ging Tiny in een fotozaak werken. Ze was dienstbaar, ze reed voor iedereen, o.a. ook voor familieleden. Ze is 25 jaar lid geweest van de Zonnebloem en heeft daar ook in het bestuur gezeten. Toen Piet met pensioen ging, gingen ze wonen in Wateringen aan de Van Egmondlaan, waar ze vele jaren met plezier hebben gewoond. Piet kreeg de ziekte van Parkinson en kwam in de Naaldhorst terecht. Een jaar of zeven geleden gingen ze wonen in de Ark, wat een moeilijke tijd is geweest voor Tiny. Haar Piet is in september 2016 overleden. Op 12 mei is Tiny dan thuis overleden in de leeftijd van 90 jaar.
We denken terug aan een ‘pittige tante’, die graag de regie in eigen hand hield. Ze had vaak een sterke eigen mening. Ze was geliefd en kon goed met mensen omgaan. Haar optimisme, positiviteit en zorgzaamheid blijven ons bij. We zijn dankbaar omdat Piet en Tiny samen een mooi leven hebben gehad.

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.