Theodora Adriana Cornelis Duijvesteijn-van der Zanden

Geboren: 20 september 1924
Overleden: 12 april 2019
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 12 april is, na een kortstondig ziekbed, van ons heengegaan mevrouw Theodora Adriana Cornelia Duijvesteijn-van der Zanden uit Naaldwijk in de leeftijd van 94 jaar. Thea woonde nog zelfstandig, maar de afgelopen jaren gingen haar krachten wel achteruit en werd haar wereld kleiner. Toch kon zij nog genieten van de gewone dingen van elke dag. Nadat zij getroffen was door een herseninfarct werd zij verpleegd in het ziekenhuis. Haar kinderen zijn dag en nacht heel dicht bij haar gebleven. Wij hebben haar leven in Gods Hand neergelegd op 17 april, woensdag in de Goede Week. Moge zij nu delen in het Nieuwe Leven van Pasen. Thea is afkomstig uit Poeldijk waar zij opgroeide in een kwekersgezin van 10 kinderen. Thea was de laatst levende van het gezin. Van jongs af aan heeft zij meegeholpen in het huishouden en de tuin. Gelegenheid om door te leren was er niet en dat heeft zij later best wel eens jammer gevonden. In 1951 trad zij in het huwelijk met Koos Duijvesteijn en verhuisde zij naar de Poelkade in ’s-Gravenzande. Zij kregen 5 kinderen: Arno, Adri, Bart, Ted en Anita. Een zeer ingrijpende ervaring is het verlies van zoontje Adri op 3-jarige leeftijd, die verdronken is in de Poel, tegenover het huis. Zij heeft dit verdriet altijd in haar hart meegedragen. Thea was een flinke en werkzame vrouw. Zij werkte volop in het bedrijf mee. Niet alleen in de administratie maar ook met allerlei werkzaamheden in de schuur, zoals het sorteren van tomaten of bossen van bloemen. Veel irissen, gladiolen en chrysanten zijn door haar handen heengegaan. Maar ook was zij actief betrokken bij beslissingen over investeringen. Thea was een vrouw van de klok. Tijd was tijd. Als de kinderen uit school kwamen had zij stipt op tijd de maaltijd klaar en was er daarna nog tijd om een spelletje te doen. Zij hield van gezelligheid, ontmoeting en een kaartje leggen. Zij was een mensenmens. Gastvrijheid stond bij haar hoog in het vaandel. Thea had een duidelijke eigen mening die zij niet onder stoelen of banken stak. Graag hield zij de regie strak in handen. Elke dag opnieuw was zij de spil van het gezin, het middelpunt bij wie alle lijnen samenkwamen. Later zijn Koos en Thea verhuisd naar de Hoge Geest. Op 40-jarige leeftijd heeft zij haar rijbewijs gehaald waar zij veel profijt van heeft gehad. In 1993 is Koos overleden na een ingrijpende ziekteperiode. Thea heeft hem zeer gemist, maar gaandeweg het leven kunnen oppakken. Graag wilde zij naar Naaldwijk verhuizen, dicht bij de kerk en de winkels en fijn onder de mensen. Zo heeft zij genoten van een lange en mooie oude dag, eerst in de Van Lijnschootenlaan en later in de Johanneshof. Als oma was zij trots op haar kleinkinderen en zij vond het bijzonder hen op te hebben zien groeien tot volwassenheid. Heel bijzonder vond zij het ook om overgrootmoeder te zijn. Bij haar uitvaart op 17 april hebben de kleinkinderen en ook achterkleinkind Demi heel mooi gesproken. Thea was een gelovige vrouw en zolang dat mogelijk was, ging zij trouw naar de kerk. In haar geloofsbeleving namen Sint Antonius en Sint Christoffel een belangrijke plaats in. Moge zij, na een zorgzaam leven, nu rusten in vrede. Wij wensen haar gezin en familie troost en vrede toe bij het dragen van het gemis van haar zo vertrouwde aanwezigheid.        

Pastoor J. Steenvoorden 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Een nederlaag is vaak een tijdelijke toestand. Pas door op te geven wordt hij permanent.