Cornelis Dominicus Leonardus Rijgersberg

Geboren: 10 oktober 1924
Overleden: 5 april 2020
Plaats: Poeldijk

Op 5 april is overleden in de Terwebloem de heer Cornelis Dominicus Leonardus Rijgersberg in de leeftijd van ruim 95 jaar. Kees is een geboren en getogen Poeldijker. Hij wist veel van de geschiedenis en kon er boeiend over vertellen. Hij moest leven met slechthorendheid, maar zijn geest was nog zeer helder en levendig. Kees was de een na oudste in een gezin van 8 kinderen.
Zijn vader Adriaan had een scheepswerf aan de Gantel, waar de jongens ook meewerkten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Kees als jongen van 19 tewerkgesteld in Duitsland. Daar werd hij ernstig ziek door de ontberingen.
Gelukkig werd hij liefdevol opgenomen door een boerengezin in Wettenberg.
Hij herstelde en mocht meehelpen op de boerderij. Met deze gastvrije familie heeft hij zijn leven lang een goed contact gehouden. Op 13 januari 1960 trad Kees op 33 jarige leeftijd in het huwelijk met Toos Koene uit Delft. Kees maakte de transformatie van het bedrijf mee van scheepsbouw tot constructiebedrijf.
In zijn jonge jaren heeft hij zwaar lichamelijk werk gedaan. Gaandeweg kreeg hij de leiding en een positie op kantoor. Kees was een zeer precies en consciëntieus man in alles wat hij ondernam. Hij heeft zijn beste krachten aan het bedrijf gegeven, jaar in jaar uit en samengewerkt met zijn broers.
Het huwelijk is kinderloos gebleven. Dat was een teleurstelling voor Kees want hij was een echte kindervriend. Maar zijn leven heeft op andere manieren zin gekregen. Als zorgzame echtgenoot, trouwe steunpilaar van het bedrijf en familiemens heeft zijn leven diepe betekenis gekregen. Daarnaast was hij meer dan 70 jaar betrokken bij voetbalvereniging Verburch, waarvan een lange periode als bestuurslid. Hij schreef ook leuke stukjes in het clubblad. Graag ging hij naar het eerste elftal kijken en genoot van de gezellige ontmoeting met vrienden en bekenden. Na een arbeidzaam leven heeft Kees vele jaren in goede gezondheid mogen genieten van zijn oude dag. Hij hield van fietsen, puzzelen en jeu des boules spelen. Met Toos is hij vaak op vakantie geweest in Duistsland om de bevriende boerenfamilie op te zoeken. Hij onderhield een fijn contact met zijn broers en zussen, neven en nichten. Kees was een man met een diepgeworteld geloof, las veel in de Bijbel en vond inspiratie in het gebed. Hij had een ijzeren geheugen en kende lange gebeden uit zijn hoofd.
Op 17 juli 2014 is Toos overleden na jaren van afnemende gezondheid. Hoewel Kees haar miste, heeft hij het leven toch moedig opgepakt. Helaas bracht zijn doofheid hem wel in een isolement. Na een kortstondig stervensproces is hij, gedragen door zijn geloof, de Heer tegemoet gegaan. Wij hebben afscheid van hem genomen in kleine kring vanwege het coronavirus, op Goede Vrijdag 10 april in de Sint Bartholomeuskerk. Moge Cornelis Rijgersberg, na een welbesteed leven, delen in het licht en de vrede van de Verrijzenis en het Eeuwig Leven. Wij wensen zijn broer en zussen, verdere familie en vrienden troost toe bij het dragen van het gemis.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.