Johanna Cornelia Koene-van Zeijl

Geboren: 19 januari 1936
Overleden: 28 april 2020
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 28 april is plotseling overleden mevrouw Johanna Cornelia Koene-van Zeijl uit Naaldwijk in de leeftijd van 84 jaar. Annie werd geboren aan de Papelaan in Monster als 11de kind uit een gezin van totaal 12 kinderen. Graag had zij door willen leren, maar die gelegenheid was er niet in haar jeugd. Van jongs af aan hielp zij mee in het huishouden en druivenkrenten. Na de huishoudschool werd zij coupeuse en dienstmeisje in een gezin. Annie had een blij en opgeruimd karakter en heeft een fijne jeugd gehad. Op 2 februari 1959 trad zij in het huwelijk met Janus Koene uit Naaldwijk. De jongste zus van Annie, Coby, trad in het huwelijk met Rinus Koene, de jongste broer van Janus. Dat gaf een bijzondere verbondenheid tussen beide grote gezinnen. Eerst vonden Janus en Annie woonruimte langs het kanaal aan de Hoge Noordweg, later verhuisde het jonge gezin naar een nieuwe woning in de Druivenstraat. Hun vijf kinderen John, Lidia, Mirjam, Ruud en Richard mochten opgroeien in de ruimte van hun liefde en goede zorgen. Annie was altijd thuis, terwijl Janus voor zijn werk veel op pad was. Zij wist het huishouden goed te organiseren en het thuis gezellig te maken. Zij hield van kaarten, knutselen, breien, kleding maken en puzzelen.
Haar kinderen vonden bij haar altijd een luisterend oor. Ook toen zij het ouderlijk huis verlieten om een eigen bestaan op te bouwen, bleef zij hen met warme belangstelling volgen. Ook met de aangetrouwde kinderen bouwde Annie een fijne band op. Zij werd oma van 11 kleinkinderen die zij met veel interesse volgde. Gastvrij stond de deur altijd open. Annie en Janus waren sportieve mensen die van fietsen en zwemmen hielden. Samen hebben zij, na een werkzaam leven genoten van hun vrije tijd, die zij altijd actief hebben ingevuld. Annie was heel attent en leefde mee met familie en vrienden bij lief en leed. Annie en Janus waren zeer betrokken bij de Adrianusparochie. Zij gingen graag naar de kerk en hebben zich als vrijwilliger ingezet voor het oogstdankdagcomité, de kerkenveiling en Fancy Fair en het jeugdhuis van de scouting. Toen de verstandelijke vermogens van Janus achteruit gingen, braken er zware jaren aan. Dag en nacht heeft Annie voor haar man klaar gestaan. De laatste periode is hij verzorgd in de Hooge Tuinen. In mei 2017 is Janus overleden. Annie heeft het leven moedig opgepakt en genoot van haar nieuwe woning midden in het dorp. Voor haar leeftijd was zij nog kwiek en fit, maar het lopen ging wel moeilijker. Daarom bleef zij zoveel mogelijk in beweging.
Nu is zij onverwacht maar niet onvoorbereid de Heer tegemoet gegaan in het Licht van Pasen. Door de tijdsomstandigheden heeft de viering van Woord en Gebed bij haar afscheid in kleine kring plaatsgevonden in crematorium Ockenburgh in Den Haag op 6 mei jl.. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen haar gezin en familie veel kracht en troost toe bij het dragen van dit grote verlies.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.