Wilhelmina Anthonia Maria Groot

Geboren: 27 maart 1942
Overleden: 21 mei 2020
Plaats: Monster

In dankbare herinnering

Op 27 maart 1942 werd Wil als oudste dochter van David en Rieka Heskes in Poeldijk geboren. Samen met drie zussen en twee broers groeide ze op in een warm gezin. Na de lagere school ging Wil naar de VGLO. Hoewel ze goed kon leren, koos Wil ervoor om haar ouders te helpen. Tijdens dansles leerde ze Bertus Groot kennen. Ze trouwden in 1964 en gingen in de Bloemenstraat te Poeldijk wonen. Het gezin werd gezegend met één dochter en twee zonen. Wil was een groot Maria vereerster. Ze is samen met Bertus afgelopen september nog in Lourdes geweest. Hierdoor hebben ze hun 55-jarig huwelijksfeest daar kunnen vieren. Een bijzondere belevenis. In 2004 onderging Wil een operatie vanwege darmkanker. Er traden complicaties op waardoor Wil in een rolstoel terecht kwam. Hierdoor kon ze niet meer in Poeldijk blijven wonen maar verhuisden ze naar een appartement aan de Rijnweg in Monster. Wil bleef optimistisch en bleef zich inzetten als vrijwilligster voor de H. Bartholomeusparochie te Poeldijk. Hiervoor heeft zij in 2003 de Bartholomeuspenning ontvangen.
Oktober 2019 werd Wil weer opgenomen in het ziekenhuis. Toen het niet meer ging eind november wilde ze naar huis om daar te sterven. Door haar sterke wil is ze op Witte Donderdag opgenomen in De Kreek te ’s-Gravenzande omdat de hulp thuis niet meer vergoed werd. Daar is zij op Hemelvaartsdag overleden. Op 27 mei hebben we haar leven herdacht in de H. Machutuskerk. Voor haar uitvaart had ze zelf de liederen uitgezocht en daarbij stond Maria’s kind. Helaas vanwege de coronacrisis kon het koor het niet zingen terwijl zij dit speciaal voor haar hadden ingestudeerd, maar is er een geluidsopname gedraaid van een eerdere viering. Dat Wil nu daar mag zijn waar geen pijn meer is, bij haar Schepper. Rust zacht, Wil.

Els Geelen, pastoraal werker

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.