Catharina Johanna Schouw - van den Enden

Geboren: 4 februari 1940
Overleden: 4 juni 2021
Plaats: Monster

In dankbare herinnering

Toos is op 4 februari 1940 geboren. Haar vader was tuinder, het ouderlijk huis was aan de Madeweg en ze had één broer. De Lagere School volgde ze bij de nonnen. Daarna ging ze naar de huishoudschool en hielp ze thuis in het gezin. Ze werkte ook in diverse zuivelwinkels in Den Haag en Scheveningen.
Haar beide ouders heeft ze al vroeg verloren. Toos ging toen wonen bij een oom en tante in Den Haag. Ze leerde Kees kennen, volgens zeggen op het ijs, bij het schaatsen. Ze zijn getrouwd in 1961 en begonnen een tuinbouwbedrijf aan de Madepolderweg. Ze gaven het leven aan Kees en Wilma. Toos ondersteunde altijd het werk in de tuin, o.a. door het meewerken in de kassen en het doen van de boekhouding. In 1969 verhuisden ze naar een andere tuin, en wel in Rijswijk. In 1993 verhuisden ze naar de Boomaweg in Monster en zoon Kees nam de tuin in Rijswijk over.
Vader Kees overleed in 2019.
Daarna ging ook de gezondheid van Toos langzaam achteruit. Op 4 juni is ze dan overleden in de leeftijd van 81 jaar. 
We denken terug aan Toos, die heel nuchter en eerlijk was. Ze was recht door zee en ze gaf niet gauw op. Ze hielp iedereen en iedereen was welkom bij haar. Ze heeft het goed naar haar zin gehad. We denken in dankbaarheid terug aan deze sterke vrouw.

Pastor Kwee. 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

U hoeft geen ander mens te worden om dingen eens anders aan te pakken.