Frans Jozef de Voeght

Geboren: 21 januari 1923
Overleden: 13 mei 2021
Plaats: Honselersdijk

In dankbare herinnering

Op 13 mei, Hemelvaartsdag, is gesterkt door het H. Sacrament van de zieken van ons heengegaan de heer Frans Jozef de Voeght uit Honselersdijk in de leeftijd van 98 jaar. Zijn vader kwam uit Lier in België en was tijdens de Eerste Wereldoorlog uitgeweken naar Nederland dat neutraal was. Zijn moeder Marie Farla kwam oorspronkelijk uit Zevenbergen (NB). Frans groeide op in een gezin van 5 kinderen. Zijn vader was thuisslachter. Later ging hij over naar de handel in oud ijzer. Frans is in het voetspoor van zijn vader getreden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij tewerkgesteld in Duitsland. In 1947 is hij zelfstandig ondernemer geworden. Met hard werken heeft hij een mooi bedrijf opgebouwd. Op 15 oktober 1958 trad Frans in het huwelijk met Co Bol uit Naaldwijk. Zij verhuisden naar het ouderlijk huis van Frans aan de Prinsengracht, waar oma De Voeght de eerste jaren nog inwoonde. Vier kinderen mochten in de ruimte van hun liefde en goede zorgen opgroeien tot volwassenheid: Marjo, Frans, Carla en Wim. Het gezinsleven was nauw verbonden met de zaak. De eerste jaren kwamen er nog veel klanten, handelaren en chauffeurs thuis. Altijd stond de koffie klaar. Ook nadat de leiding van het bedrijf in 1985 overging naar zoon Wim, bleef Frans zeer betrokken en actief. Dagelijks ging hij naar de zaak en graag reed hij met een chauffeur mee. Frans was een man die het fijn vond om anderen te ontmoeten en van gezelligheid en humor hield. Hij heeft veel goede contacten opgebouwd met de medewerkers, klanten en handelaren. Daarvan getuigde de grote bloemenzee bij de uitvaart op 20 mei in de parochiekerk van Honselersdijk. Frans was honkvast, het liefst aan het werk of thuis. Ergens naar toe gaan, bijvoorbeeld een verjaardag, was niet zijn ding. Maar aan de Prinsengracht stond de deur voor iedereen gastvrij open. Frans kon genieten van de gewone dingen van elke dag en rookte graag zijn sigaartje. Vroeger ging hij samen met Co elk jaar op vakantie met de overburen die goede vrienden waren. Als vader was hij trots op zijn kinderen en volgde hen met veel aandacht en warme belangstelling. Heel fijn vond hij het als het hele gezin op zondag met de koffie bij elkaar was.
Tot op hoge leeftijd is hij een vitale man geweest die nog heel lang auto heeft gereden. De huwelijksjubilea zijn altijd heel mooi gevierd. Met het toenemen der jaren gingen zijn krachten achteruit. Hij werd minder mobiel en autorijden was ook niet meer verantwoord. Maar toch bleef hij graag naar het bedrijf gaan en een rit op de vrachtwagen meemaken. Graag ging hij bij de vissers kijken aan de Prinsengracht. Als opa was hij heel trots op zijn kleinkinderen Chantal en Rick. Dankbaar was hij voor de goede zorgen van Co en de steun van de kinderen. Nu is, na een kortstondig stervensproces op Hemelvaartsdag de hemel voor hem opengegaan. Vanuit de kerk heeft hij zijn laatste rit gemaakt naar het bedrijf waar de medewerkers hem de laatste eer hebben bewezen. Een grote vrachtwagen begeleidde de rouwstoet naar de begraafplaats in Naaldwijk. Het was een heel indrukwekkend en troostvol gebeuren. Moge Frans, na een mooi en welbesteed leven, nu rusten in vrede. Wij wensen zijn vrouw, gezin, familie en vrienden sterkte toe bij het dragen van het gemis.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Zing elke dag minstens één lied. Zachtjes mag ook.