Johannes Petrus Straver

Geboren: 29 juni 1931
Overleden: 2 mei 2021
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 2 mei is overleden de heer Johannes Petrus Straver uit Naaldwijk in de leeftijd van 89 jaar. Jan werd geboren in de mooie Zilverstad Schoonhoven en was het derde kind in een gezin van 5 kinderen. Zijn vader werkte op de zilverfabriek. Na de MULO ging Jan naar het kleinseminarie van de paters Kruisheren in Uden. Na twee jaar keerde hij naar huis terug om een andere weg te gaan. Jan ging een opleiding tot zilversmid volgen en trad op deze manier in het voetspoor van zijn vader. Als meesterproef maakte hij aan het einde van zijn vakopleiding een zilveren en vergulden miskelk. Hij was daar heel trots op. Deze kelk hebben wij ook gebruikt bij zijn uitvaart op 7 mei in de Adrianuskerk.
Naast een artistiek en technisch talent was Jan ook muzikaal. Zijn vader speelde in de muziekvereniging en Jan werd ook lid. Ook zong hij mee op het jongens- en herenkoor van de parochie in Schoonhoven. Op 5 april 1956 is Jan in het huwelijk getreden met Margreet Regtvoort en zij gingen wonen in Den Haag, waar Jan werk vond. Later hebben zij een korte periode gewoond in Nootdorp en daarna vele jaren in Waddinxveen. Daar had Jan op zolder zijn atelier ten behoeve van de juweliers uit de omgeving. Jan heeft geleefd en gewerkt voor zijn gezin. In de ruimte van zijn goede zorgen mochten zijn dochter Marjoes en zoon Norbert opgroeien tot volwassenheid. Werk en privéleven waren nauw met elkaar verweven. Jan en Margreet waren bijna altijd samen en vulden elkaar aan, maar gaven elkaar ook de ruimte voor eigen hobby’s en activiteiten.
Jan is 42 jaar lid geweest van het parochiekoor van de Sint Victorparochie in Waddinxveen. Naast zijn werk werd er in het gezin ook ruimte gemaakt voor ontspanning en vakantie. In 2009 verhuisden Jan en Margreet naar Naaldwijk om dichter bij hun dochter te wonen. Als opa was hij trots op zijn vier kleinkinderen. Wij kennen het spreekwoord: Je moet geen oude boom verplanten. Maar dat gaat voor Jan niet op. Hij is lid geworden van het koor Cantemus Domino van de Adrianusparochie en heeft veel goede contacten en vriendschappen opgebouwd. Hij hield van gezelligheid en ontmoeting en had een bijzonder gevoel voor humor. Met zijn muzikale talent als bas zong hij ook mee in de Gregoriaanse Schola en in het kernkoor. In 2011 is Margreet overleden na een kortstondig ziekbed. Jan heeft haar zeer gemist, maar ook het leven moedig opgepakt. In 2019 werd hij onderscheiden voor zijn inzet voor de kerkmuziek gedurende meer dan 60 jaren! Helaas heeft hij om gezondheidsredenen in hetzelfde jaar afscheid genomen van het koor. De laatste jaren zijn niet eenvoudig geweest door beperkingen en ook het isolement dat de coronacrisis met zich meebracht.
Zijn dochter Marjoes was hem, als mantelzorger, tot grote steun en waren er gelukkig mensen die naar hem omgezien hebben. Jan heeft de talenten die hij gekregen heeft goed gebruikt.
Moge hij rusten in vrede. Wij wensen het gezin, de familie en vrienden en het zangkoor troost toe bij het gemis van deze bijzondere man.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Liefde is geen zelfstandig naamwoord maar een werkwoord.