Marie Cecilia van der Knaap-Zuidgeest

Geboren: 1 december 1927
Overleden: 1 juli 2019
Plaats: Maasdijk

In dankbare herinnering

Op 1 juli is overleden mevrouw Maria Cecilia van der Knaap-Zuidgeest uit Maasdijk in de leeftijd van 91 jaar. De laatste drie maanden werd zij liefdevol verzorgd in hospice Waterhof in Den Haag. Riet werd geboren op 1 december 1927 en groeide op in een kwekersgezin aan de Vredebestlaan in Poeldijk samen met haar 3 broers.Van jongs af aan leerde zij meehelpen en aanpakken in het huishouden en tuinbouwbedrijf. Op 30 september 1952 trad zij in het huwelijk met Wim van der Knaap en verhuisde zij naar de Kerklaan in De Lier, waar een huis was gebouwd bij een nieuwe tuin. Van de grond af aan hebben Wim en Riet met hard werken een goed bestaan opgebouwd. Riet hielp mee met tomaten sorteren en druiven krenten, zorgde altijd voor de koffie en was betrokken bij het bedrijf. Maar haar eerste taak was de zorg voor het huishouden en de zes kinderen. In de ruimte van haar liefde mochten José, Ria, Aad, Els, Yvonne en Carolien opgroeien tot volwassenheid. Riet ging ook jarenlang naar Poeldijk om haar ouders te helpen. Riet was een rustige en bescheiden vrouw, iemand van weinig woorden. In haar eenvoud was zij groot. Altijd stond zij klaar voor degenen die aan haar goede zorgen waren toevertrouwd. Zij wist het thuis gezellig te maken en was een tevreden mens die kon genieten van de gewone dingen van elke dag. Riet was muzikaal, heeft meer dan 40 jaar gezongen in het St. Ceciliakoor van de parochie in De Lier. Voor deze grote verdienste ontving zij de Gregorius-onderscheiding van de Katholieke Vereniging voor Kerkmuziek. Ook speelde zij orgel bij de ouderenvieringen in verzorgingshuis De Triangel. Daarnaast speelde zij ook mondharmonica. Graag ging zij ook op vakantie met de bus naar haar geliefde land Oostenrijk. Heel trots was zij dat haar dochters ook muzikaal zijn, lid zijn van koren en/of accordeon spelen. Een andere hobby van haar was breien. Vele truien heeft zij gemaakt voor kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Riet is oma geworden van 16 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. Zij vond het altijd fijn om hen te ontmoeten en volgde hen met warme belangstelling. Samen met Wim heeft zij genoten van een lange en mooie oude dag. Graag ging zij klaverjassen en hield alle verjaardagen bij. De laatste jaren gingen haar krachten gaandeweg achteruit. De wereld waarin zij leefde werd kleiner. Door de goede zorgen van Wim, de steun van het gezin en de inzet van de thuiszorg kon zij nog steeds in haar vertrouwde omgeving blijven. Huwelijksjubilea en kroonjaren zijn altijd mooi gevierd, zoals in 2017 het 65 jarig huwelijksjubileum. Nu is Riet gedragen door haar geloof de Heer tegemoet gegaan. Moge zij na een welbesteed leven rusten in vrede. De avondwake en uitvaart hebben plaatsgevonden in de H. Jacobuskerk te Maasdijk op 5 en 6 juli. Wij wensen Wim, het gezin en de familie kracht en troost toe bij het dragen van het gemis van haar zo vertrouwde aanwezigheid.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Wie door velen wordt gevreesd, heeft velen te vrezen.