Adriana Maria Johanna van Adrichem- van Veen

Geboren: 12 augustus 1929
Overleden: 2 september 2020
Plaats: Monster

In dankbare herinnering

Sjaan werd geboren op 12 augustus 1929 in de Havenstraat in Monster. Ze was het vijfde kind van de in totaal zeven kinderen. Haar vader was tuinman in het klooster. Aan het einde van de oorlog ging Sjaan werken in de huishouding, eerst bij een gezin in Monster, daarna in Den Haag. Druiven krenten deed ze vaak en graag. Vanaf 1956 zorgde zij voor haar ouders. Ze leerde Kees kennen en ze trouwden in 1964.
In 1966 werd Jolanda geboren en twee jaar later Ada. Sjaan was van harte huisvrouw en ze was altijd thuis als de kinderen uit school kwamen. In 1980 overleed Kees en de opvoeding van de kinderen kwam nu alleen op haar schouders. 
Sjaan had ook hobby’s: volksdansen, klaverjassen, breien en borduren, oppassen op de honden, dieren houden en ze was lid van de KBO.
Ze had veel humor, was zorgzaam, ze was lief, en duidelijk en direct.
Geen echte prater, maar meer een stille genieter.
Intussen was ze oma geworden van Amanda, Jennifer en Benjamin, en de laatste jaren kwamen er ook achterkleinkinderen bij.
Haar gezondheid ging achteruit. Ze kwam te wonen in de Opmaat en later in de Terwebloem.
Ze was ook een gelovig mens. Ze ging heel veel naar de kerk en het geloof gaf haar steun en vertrouwen. De H. Maria was belangrijk in haar geloofsleven.
Op 2 september is zij dan overleden in de leeftijd van 91 jaar.
Moge ze bij de Heer rusten in vrede.

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.