Cornelius Anthonius Leonardus van Adrichem

Geboren: 08 juli 1929
Overleden: 13 september 2021
Plaats: De Lier

In dankbare herinnering

Op 13 september is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan de heer Cornelius Anthonius Leonardus van Adrichem in de leeftijd van 92 jaar. Tot op hoge leeftijd is Leo een actieve en zelfstandige man gebleven. Maar met het toenemen der jaren namen zijn krachten wel langzaam maar zeker af. De mantelzorg voor zijn vrouw Nel in haar laatste levensfase heeft veel van Leo gevraagd. Op 27 december 2017 is zij overleden, een half jaar na het zestigjarig huwelijksfeest.
Ondanks het gemis en zijn eigen kwetsbaarheid heeft Leo het leven moedig opgepakt. Zijn leven lang is hij heel honkvast geweest en woonde hij aan De Lee met uitzicht op de Dom. Van zijn geboorte af aan het Achterlaantje en de laatste drie jaar aan de Bleijenburg. Leo was een rustig en vriendelijk persoon.
In zekere zin een man van ‘stille wateren, diepe gronden.’ In zijn jeugd heeft hij ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt zoals het overlijden van zijn moeder toen hij 6 jaar oud was en twee kinderen in het gezin die jong zijn overleden.
Toch sprak hij hier maar weinig over. Zijn vader runde het bedrijf waar vroeger nog koeien werden gehouden, maar later vooral tuinbouw werd uitgeoefend.
In zijn jonge jaren was hij misdienaar, later acoliet en ook klokkenluider!
Na de Lagere School leerde hij voor timmerman. Maar toen na de oorlog verschillende broers naar Canada emigreerden, kwam hij toch in de tuin terecht. Jarenlang heeft hij sla, bloemkool en tomaten geteeld en in het najaar bloemen: chrysanten en asters. Ook verzorgde hij een druivenkas.
Op 28 mei 1957 is Leo in het huwelijk getreden met Nel van Os.
Samen hebben zij hard gewerkt en goed gezorgd voor hun vier kinderen:
Lenneke, Henk, Theo en Peter. Rond zijn veertigste levensjaar heeft hij de tuin verkocht omdat er woningen werden gebouwd. Leo ging toen op de veiling werken. Naast zijn werk heeft Leo zich jaar in jaar uit met hart en ziel ingezet voor de gemeenschap. Meer dan 60 jaar is hij lid geweest van het zangkoor Sint Cecilia, waarvoor hij de Gregoriusonderscheidingen heeft ontvangen en ook de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifici.’ Daarnaast was hij trouw lid van de harmonie Sint Cecilia waar hij de grote trom bediende en ook jonge drummers heeft opgeleid. Voorts is Leo vele jaren drager geweest bij de Barbara en ook vrijwillige koster. In deze functie was hij een grote steun voor pastoor Kuypers. Voor zijn levenslange dienstbare inzet voor onze Lierse parochie, zijn en blijven wij Leo zeer dankbaar. Leo heeft zeer genoten van zijn kleinkinderen. Hij volgde hen met warme belangstelling en vond het ook heel bijzonder om overgrootvader te zijn. Hij was een echt mensenmens die het fijn vond om anderen te ontmoeten en veel plezier beleefde aan het klaverjassen.
Wij zullen aan Leo blijven denken als een lange magere man, met een glimlach op zijn gezicht, eerlijk en oprecht, waarop je altijd kon bouwen en vertrouwen.
Moge Leo, na een welbesteed leven rusten, in vrede. De uitvaart heeft plaatsgevonden in onze kerk op 18 september. Wij wensen zijn gezin en familie troost toe bij het dragen van het gemis.                         

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Zing elke dag minstens één lied. Zachtjes mag ook.