Elisabeth Catharina Verbeek-Arkesteijn

Geboren: 24 december 1934
Overleden: 3 augustus 2021
Plaats: Monster

In dankbare herinnering

Monster- Bep was een vrouw die altijd hard heeft gewerkt. Toen ze verkering kreeg met Wim Verbeek en zo het tuindersbedrijf inrolde, was het vanzelfsprekend dat ze naast voor het gezin ook haar handen uit de mouwen stak voor de tuinderij. Zo wordt zij herinnerd als een vrouw die altijd aan het werk was in haar actieve leven.
Er moest brood op de plank komen, een eerste vereiste voor een gezin met kinderen. Daarnaast probeerde zij samen met Wim het bedrijf draaiende te houden. Dat betekende dat er gespaard moest worden voor de toekomst. Maar het harde werken leverde niet altijd genoeg op. Er waren ook zorgen. Te midden van een druk leven, gedomineerd door de grilligheid van de ontwikkeling in het bedrijf, heeft Bep geprobeerd haar kinderen te vormen.
Na hun pensionering hebben Bep en Wim samen genoten van de fietstochtjes en na Wims dood in 2014 waren voor haar de clubjes van groot belang. De tijd van corona – toen alles stilviel- was voor haar een moeilijke, vaak ook eenzame tijd. Vallen, opstaan en verpleegd worden en gedwongen verhuizen naar Houtwijk kwam daar nog bij.
Bep heeft een steen verlegd in een rivier op aarde, is schuilplaats geweest voor wie naar haar toekwam en heeft langs het tuinpad van haar vader haar noestige werk geleverd. Gesterkt door het H. Sacrament der zieken is zij heengegaan. Zaterdag 7 augustus hebben we haar uitgeleide gedaan vanuit de St. Machutus. In dankbaarheid kijken we terug op haar leven. Moge God haar verwelkomen in Zijn eeuwig licht.  

Diaken Walther Burgering
 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

U hoeft geen ander mens te worden om dingen eens anders aan te pakken.