Petrus Johannes Leonardus Duyvesteijn

Geboren: 23 april 1930
Overleden: 18 september 2021
Plaats: Kwintsheul

In dankbare herinnering

Piet Duyvesteijn was een leergierige jongen. Na de lagere school ging hij naar de tuinbouwschool, zodat hij als enige zoon de tuin van zijn vader zou kunnen overnemen. Hij kon daardoor zelf niet studeren maar zorgde er later wel voor dat zijn kinderen dat we konden doen.
Bij de Duyvesteijns was democratie een groot goed. Over beslissingen die hen allemaal aangingen, werd gestemd. Alle kinderen hadden ieder één stem, moeders had er drie en Piet zes. En als de stemmen op 6-6 staakten, gaf Piets stem de doorslag. Hij was vaak overtuigd van zijn eigen gelijk, ook al de encyclopedie anders zei. Gelukkig werd er vaak gelachen om deze malligheid. Hij had ook lol in anderen in de maling te nemen, maar kon ook lachen als hij zelf het slachtoffer was.
Piet had een heel zachte en geduldige kant en in zijn hart was een grote, warme plek gereserveerd voor zijn kinderen.
Na zijn pensioen werd gedacht dat hij in een zwart gat zou vallen. Niets was minder waar. Hij ging biljarten bij The Old Counters en bridgen. En hij werd lid van de Jeu de Boules bij Quintus. Helaas vielen veel van zijn hobby’s af toen hij zijn oog verloor, maar zijn vrienden bleven trouw. Op kleine schaal en in intieme sfeer werd gebiljart en gekaart. Piet was daar er heel blij mee!
In zijn laatste jaren heeft Piet nogal wat pech gehad. Van amputatie van een vinger, verlies van zijn oog tot gehoorverlies en blaasontsteking. Het hield maar niet op. Het laatste jaar is daar nog sluipenderwijs dementie bij gekomen. Zijn enorme drang tot overleven, echter, heeft hem een heel eind gebracht. Dat hij in Gods licht gelukkig mag zijn en verder leven.

Diaken Walther Burgering  

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Liefde is geen zelfstandig naamwoord maar een werkwoord.