Arnoldus Gerardus Vijverberg

Geboren: 10 augustus 1936
Overleden: 23 oktober 2019
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 23 oktober is onverwachts van ons heengegaan de heer Arnoldus Gerardus Vijverberg uit Naaldwijk in de leeftijd van 83 jaar. Er waren de laatste tijd weliswaar zorgen om de gezondheid van Arnold, toch heeft zijn dood ons allen enorm overvallen. Arnold werd geboren aan het Galgepad 1 te ’s-Gravenzande en groeide op in een gezin van 15 kinderen. Na de Lagere School volgde hij de Rijksmiddelbare Tuinbouwschool. Daarna deed hij verschillende opleidingen en cursussen en heeft vele jaren bij de Rabobank gewerkt. Arnold was een man met vele talenten. Hij had een helder verstand, kon goed analyseren en was een rekenwonder. Daarnaast had hij het vermogen om zijn gedachten goed onder woorden te brengen. Met deze vaardigheden heeft hij in zijn beroep en vrijwilligerswerk veel voor anderen mogen betekenen. Hij was zeer gedreven en plichtsgetrouw in de taken die hij op zich nam. Arnold heeft 56 jaar het leven mogen delen met Cock Olsthoorn. In de ruimte van hun liefde en vertrouwen mochten hun drie kinderen Raymond, Caro en Renske opgroeien tot volwassenheid. Cock en Arnold deelden veel gezamenlijke interesses zoals het beoefenen van sport, de liefde voor het buitenzijn in de natuur, inzet voor de gemeenschap binnen de kerk en het verenigingsleven. Omdat Arnold al voor zijn zestigste kon stoppen met werken, heeft hij vele jaren genoten van zijn vrije tijd die altijd nuttig werd ingevuld. Hij had een brede belangstelling, las graag boeken en ging naar bijeenkomsten over maatschappelijke onderwerpen en geloofsverdieping. Hij luisterde graag naar lezingen en overwegingen in de kerk en gaf daar een reactie op. Arnold had een zoekende geloofsbeleving. Een gesprek of discussie met diepgang kon hij zeer waarderen. Een ander talent dat Arnold heeft gekregen is zijn warme belangstelling voor de mensen om hem heen. Hij was altijd zeer attent en betrokken bij lief en leed. Arnold was ook een levensgenieter en kon gezellig samen zijn zeer waarderen. Een nieuwe dimensie brachten zijn kleinkinderen Kate en Owen. Arnold was een leuke en grappige opa. Veel heeft Arnold voor de Adrianusparochie betekend als voorzitter van het parochiebestuur en lid van de commissie ‘Wij gaan voor Sint Adriaan’ voor de grote renovatie van de kerk in 2001. Ook heeft hij zich jarenlang ingezet voor het dekenaat en het bisdom, voor de RKVV Westlandia (penningmeester en hij stond vaak bij de poort), voor het welzijn van de ouderen in de tehuizen en voor de stichting vrienden van het Lambertuskerkje.

Wij zullen de aanwezigheid van Arnold als betrokken parochiaan en hartelijk mens zeer missen. Dankbaar zijn wij voor alles wat hij voor zijn medemens heeft betekend. Moge hij nu na een dienstbaar leven rusten in vrede. De avondwake en uitvaart hebben plaatsgevonden op 29 en 30 oktober in de Sint Adrianuskerk. Wij wensen Cock, familie en vrienden veel kracht en troost toe in deze tijd van leegte en gemis.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Paus Franciscus: ‘Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen betekenen?’