Johannes Laurentius van Gerwen

Geboren: 14-09-1943
Overleden: 30 november 2019
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

Jan is geboren in Valkenswaard op 14 september 1943, tegen het eind van de tweede wereldoorlog. Na de lagere en middelbare school is hij de militaire dienst ingegaan en heeft daarna lange tijd gewerkt bij de gemeente Den Haag.  
Eind jaren 60 leerde hij Tonnie kennen in een jongerensoos. Na verloop van tijd trouwden zij in 1970. Ze bleven in Den Haag wonen, de laatste jaren op het Wateringse Veld.
Jan deed veel vrijwilligerswerk, onafscheidelijk met ‘zijn Tonnie’. Zes jaar voor de Ambassade van de stad Den Haag en Achttien jaar als bestuurslid van het bewonersplatform Wateringse Veld. Daarnaast was hij brancardier bij de Zonnebloem en Lourdesreizen. In februari 2019 ontving hij vanwege zijn grote toewijding en jarenlange positieve vrijwilligersbijdrage aan de Haagse samenleving de stadspenning.
Jan was een lieve, zachtaardige, zorgzame man. Hij had het volste respect voor zijn medemens, ook of soms juist als zij een andere culturele achtergrond of religie hadden. Hij was een trouwe echtgenoot, een traditioneel gelovig mens en een betrokken katholiek. Zijn Maria-devotie kon hij kwijt in de vele bedevaarten naar Lourdes en Beauraing. En altijd nam hij wel een souvenir mee van de plek waar hij voor en met anderen had gebeden. Meer dan 200 Mariabeelden, dvd’s en cd’s met herinneringen, zegeningen en verhalen.
In mei 2019 ging hij voor het eerst mee als patiënt. Een rol die hem niet zo goed paste. Hij hielp liever iemand dan dat hijzelf geholpen moest worden… Maar hij is gegaan. Bij de basiliek in Lourdes zei hij: “Dit zie ik nooit meer”.
De slopende ziekte, waarop geen behandeling meer mogelijk was, deed zijn intrede. Jan was bang en onzeker over wat ging komen. De pijn en de lengte van zijn ziekbed hebben hem overvallen. Het loslaten en niet meer kunnen zorgen voor, maar accepteren dat er voor hem gezorgd moest worden, vielen hem zwaar. Op 30 november 2019 is hij rustig ingeslapen. 6 december hebben wij Jan uitgeleide gedaan vanuit ‘zijn’ St. Jan de Doperkerk. 
God, geef hem Uw eeuwig licht. Moge hij rusten in vrede.

Diaken Walther Burgering.​​​​​

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

'Oppassen dat we onszelf voor kerst geen derde golf cadeau geven'