Wilhelmina Josephina Maria van Meurs-van Kester

Geboren: 22 maart 1923
Overleden: 14 oktober 2019
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

Op 14 oktober is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, overleden mevrouw Wilhelmina Josephina van Meurs – van Kester in de leeftijd van 96 jaar. Zij groeide op in een groot tuindersgezin in Poeldijk en was nog de laatst levende van haar generatie. 68 Jaar heeft zij het leven gedeeld met Aad van Meurs. Samen hebben zij geleefd en gewerkt voor hun gezin met 5 kinderen:  Gerard, André, René, Els en Frans. Jarenlang heeft Mien volop meegewerkt in het tuinbouwbedrijf in de druiven- en tomatenteelt. Natuurlijk zorgde zij elke dag voor een heerlijk bakkie koffie. Mien was een opgeruimde en blijmoedige vrouw die het thuis gezellig wist te maken. Vrienden en vriendinnen waren altijd van harte welkom. Zij had een sociale inslag. De missie droeg zij een warm hart toe. Als vrijwilligster heeft zij zich ingezet voor VELO en de KBO.
Voor haar jarenlange zorg voor het ouderenwerk ontving zij een koninklijke onderscheiding. Mien was een mensenmens en hield van kaarten. Dat heeft zij tot in de laatste jaren van haar leven met veel plezier gedaan. Samen met Aad heeft zij mogen genieten van een lange en mooie oude dag. Maria nam een belangrijke plaats in binnen hun geloofsbeleving en vele malen zijn zij op bedevaart geweest naar Heiloo en Kevelaer. Als oma was Mien trots op haar kleinkinderen en achterkleinkinderen, toonde veel belangstelling en vond het fijn om hen te verwennen. Tot op hoge leeftijd zijn Aad en Mien nog zeer zelfstandig en actief gebleven. Maar de laatste jaren gingen hun krachten achteruit. Daarom verhuisden zij naar een verzorgingshuis in Naaldwijk.
Daar maakten zij meteen ook weer goede contacten. Op 4 januari 2018 is Aad overleden. Mien heeft hem elke dag gemist maar toch positief geprobeerd het leven op te pakken. Gaandeweg werd Mien steeds kwetsbaarder. Nu is zij na een voltooid leven de Heer tegemoet gegaan en zijn Aad en Mien herenigd in het Mysterie van het Eeuwig Leven. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen haar gezin, familie en vrienden troost toe bij het dragen van het gemis. De avondwake en uitvaart hebben plaatsgevonden in de Sint Jan de Doperkerk op 19 en 20 oktober.                                   

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

“Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus”