Adrianus Johannes Maria Vijverberg

Geboren: 14 oktober 1930
Overleden: 18 oktober 2020
Plaats: De Lier

In dankbare herinnering

Op 18 oktober is overleden de heer Adrianus Johannes Maria Vijverberg in de leeftijd van 90 jaar. Vier dagen na zijn verjaardag is hij, na een periode van afnemende gezondheid, zijn Schepper tegemoet gegaan, in wiens mooie schepping Aad met zoveel liefde heeft geleefd. Aad is in zijn leven zeer honkvast geweest en is geboren en gestorven in de omgeving van de Hoefweg.
Hij groeide op in een groot gezin dat 12 kinderen heeft geteld. Aad was de oudste zoon. Het gezinsleven was nauw verbonden met het bedrijf van zijn vader. Van jongs af aan heeft Aad leren aanpakken in de tuin. Van zijn moeder kreeg hij als kind de liefde voor muziek mee. Zijn muzikale talenten heeft hij ontwikkeld in het knapenkoor van meester Bosman en later in het St. Ceciliakoor. Zijn passie voor muziek loopt als een rode draad door zijn leven.
Hij is ook lid geweest van de harmonie St. Cecilia, later van Minerva, ook van Phoenix in Wateringen en van het Westlands Symfonie orkest. Jarenlang heeft hij hobo gespeeld. Als Aad in een andere tijd geboren was, had hij vast gekozen voor het conservatorium.
Maar in zijn jeugd was deze mogelijkheid er niet. Op een dansavond ontmoette hij zijn grote liefde Ina van Paassen in Poeldijk. Op 4 februari 1961 traden zij in het huwelijk. In de ruimte van hun liefde en goede zorgen mochten hun 5 kinderen Elly, Leo, Peter, Sylvia en Carla opgroeien tot volwassenheid. Aad en Ina zijn elkaar tot grote steun geweest, elke dag opnieuw en gaven elkaar ook de ruimte voor eigen hobby’s en activiteiten.  In het gezin met een tuinbouwbedrijf was het devies: Samen aanpakken!
Maar er was ook tijd voor gezelligheid, ontspanning en later voor vakantie.
Allerlei gewassen heeft Aad geteeld, de laatste periode vooral anjers.
Toen hij de tuin kon overdragen viel er een zware verantwoordelijkheid van zijn schouders. Met veel plezier heeft hij nog bij anderen gewerkt. Zijn weekindeling had een vast stramien dat ’s avonds bepaald werd door de repetities. Overdag ging hij vanuit de tuin vaak naar de kerk om te zingen en om zich als drager van de Barbara dienstbaar te maken. Alles bij elkaar is Aad ruim 70 jaar koorzanger geweest en 62 jaar drager. Daarnaast heeft hij zich ook ingezet voor de ijsclub en de Nierstichting. Voor zijn grote inzet voor kerk en samenleving ontving hij de onderscheidingen van de Gregoriusvereniging, “Het torentje” van de parochie en een koninklijke onderscheiding.
Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn jarenlange trouwe inzet voor de Lierse parochie. Wij zullen aan hem blijven denken als een zorgzame man en echtgenoot, een trotse vader, leuke opa en stralende overgrootvader. Aad was een man met een duidelijke mening die hij niet onder stoelen of banken stak.
Wij zullen blijven denken aan zijn glimlach, de twinkeling in zijn ogen, zijn gevatte opmerkingen, woordspelingen, zijn goede geheugen en grote kennis van de geschiedenis van het Westland. Aad, van Arie Vijverberg, van achter de molen uit Naaldwijk! Moge Aad, na een dienstbaar leven, rusten in vrede.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 24 oktober in onze kerk, met een kleine delegatie van zijn St. Cecilia. Daarna hebben velen hem langs de route naar de begraafplaats de laatste eer gebracht. Wij wensen Ina en het gezin, familie en vrienden kracht en troost toe bij het dragen van het gemis.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

“Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus”