Cornelis Adrianus Jozef Wubben

Geboren: 24 maart 1928
Overleden: 15 oktober 2020
Plaats: Honselersdijk

In dankbare herinnering

Op 15 oktober is overleden de heer Cornelis Adrianus Jozef Wubben uit Honselersdijk in de leeftijd van 92 jaar. Kees is geboren en getogen in Honselersdijk. Hij groeide op in een gezin dat 10 kinderen heeft geteld en vlak tegenover de kerk in de Dijkstraat woonde. Het gezinsleven was nauw verbonden met het tuinbouwbedrijf en de parochie, waar zijn
vader organist was. Zijn militaire dienstplicht vervulde hij in het voormalige Nederlands-Indië. Dat was een ingrijpende tijd. Toen zijn moeder op sterven lag, was hij gelukkig nog op tijd thuis om afscheid te nemen. Terug ging hij weer bij zijn vader werken in de tuin. In 1957 trad hij in het huwelijk met Jo Vijverberg uit Wateringen. Zij vestigden zich aan de Strijplaan en gingen daar samen een tuinbouwbedrijf runnen. Hun vijf kinderen Carla, Helma, Jacqueline, Loek en Irene mochten opgroeien in de ruimte van hun liefde en zorgzaamheid. Kees was een opgeruimde man met een groot gevoel voor humor. Hij vond het fijn om anderen te ontmoeten. Het leven als kweker was voor hem maar een kleine wereld. Toen hij zijn bedrijf kon verkopen wegens de uitbreiding van de bloemenveiling en daar ook een baan aangeboden kreeg, hoefde hij daar niet lang over te denken. Met veel plezier heeft hij op de veiling gewerkt en bouwde daar fijne contacten op. Het gezin verhuisde naar de Molenlaan. De kinderen groeiden op en verlieten het ouderlijk huis om een eigen bestaan op te bouwen. Kees en Jo genoten van fietstochten en reisjes. Na zijn pensionering hebben zij samen genoten van hun vrije tijd.
Beiden waren zij lid van het kerkkoor Cantemus Domino. Bij het koor was Kees bibliothecaris. In de parochie verzorgde hij ook jarenlang de distributie van de parochiebladen. Voor zijn grote inzet ontving Kees de onderscheidingen van de Gregoriusvereniging voor de katholieke kerkmuziek en de parochie-onderscheiding van Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad. Zijn grote hobby was biljarten. Kees heeft heel wat tegenslagen in zijn gezondheid moeten incasseren, maar kwam er, door zijn positieve instelling, steeds weer bovenop. Een verdriet waar geen woorden voor zijn, is het overlijden van zijn oudste dochter Carla, 10 jaar geleden, die in de leeftijd van 50 jaar, na een bewogen ziekteperiode het leven los heeft moeten laten. Kees was een trouwe parochiaan, ging graag naar de kerk en vond veel steun in zijn geloof. De laatste jaren gingen zijn krachten gaandeweg achteruit. Maar samen met Jo genoot hij nog van de gewone dingen van elke dag en waren zij elkaar tot steun. Trots was hij op zijn kleinkinderen die hij met warme belangstelling volgde. Met zijn grapjes en gezelligheid bracht Kees veel vreugde. Nu is hij, na een kortstondig stervensproces, de Heer tegemoet gegaan. Wij hebben afscheid van Kees genomen in de parochiekerk van Honselersdijk op 22 oktober. Gelukkig was het mogelijk dat Cantemus Domino met een kleine delegatie Kees zingend de laatste eer bracht. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen Jo en het gezin, familie en vrienden veel kracht en troost toe bij het dragen van het gemis. Kees, bedankt voor al je goede zorgen!

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.