Cornelis Anthonius Adrianus Oosterveer

Geboren: 23 juni 1922
Overleden: 20 november 2020
Plaats: Monster

In dankbare herinnering

Op 10 november 2020 is, in de leeftijd van 99 jaar, mevrouw Adriana Anna Oosterveer-van der Meijs overleden. Tien dagen later, op 20 november 2020, overleed haar echtgenoot, de heer Cornelis Anthonius Adrianus Oosterveer in de leeftijd van 98 jaar. Beiden overleden in hun woonhuis in Monster. Sjaan is geboren op 21 maart 1921 en ze groeide op in een groot gezin in Poeldijk. Zij was een van de oudste kinderen en ze hielp veel mee in het eigen gezin. Ze sliep slecht en al vroeg in de ochtend was zij aan het helpen met de was. In de oorlogstijd ontmoette zij Kees Oosterveer op de Vredebestlaan in Poeldijk. Sjaan kwam uit een tuindersfamilie, dus voor haar familie was het eerst een teleurstelling want Kees kwam uit een slagersfamilie. De vader van Kees was slager in Monster en Kees volgde hem in dit vak op. Kees moest eerst nog onderduiken om niet in Duitsland te worden tewerkgesteld. Na de oorlog kwam de mogelijkheid voor een huwelijk en het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14 april 1948. Ze gingen wonen op de Molenstraat in Monster, waar het gezin werd uitgebreid met vijf zonen. Kees werkte eerst met een broer samen in een slagerij, maar later startte hij met een eigen slagerij op de Molenstraat. Sjaan was een enorme steun voor Kees en ze hielp hem met goede ideeën. Sjaan was de spil in het gezin terwijl zij daarnaast ook nog zorg had voor haar zieke moeder. Op zijn 58e werd de slagerij aan een van de zonen overgedragen en Kees en Sjaan betrokken een nieuw huis naast de slagerij. Samen genoten zij van vakanties in warme gebieden en van reisjes op de Rijn. Ook genoten Kees en Sjaan van hun kleinkinderen die altijd een Twix kregen bij hun bezoek. Op nieuwjaarsdag sprak Sjaan het hele gezin toe in een nieuwjaarstoespraak, die niemand wilden missen. Kees en Sjaan waren vaak te gast in de kerk in ’s-Gravenzande, zowel op de dinsdagochtend als in het weekend. Daarnaast zong Kees tijdens de vrijdagmiddagviering in de Kreek en bracht hij de H. Communie bij de ouderen in de Opmaat. Sjaan ging altijd mee, ook om met haar humor de mensen wat vrolijkheid te brengen. Dit hebben zij altijd met veel liefde gedaan, totdat het door de Corona-maatregelen niet meer toegestaan was. Kees heeft 64 jaar in het parochiekoor Laus Deo in Monster gezongen en hiervoor, en voor zijn inzet in de Kreek en de Opmaat, ontving hij de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’. Samen bereikten zij een hoge leeftijd en daar waren zij heel dankbaar voor. Helaas kregen zij allebei het Corona-virus en werden zij heel ziek door een longontsteking. Sjaan overleed en haar uitvaart vond plaats op 16 november in hun geliefde parochiekerk O.L.V ten Hemelopneming. Kees heeft nog een video-opname van deze uitvaart gezien en daarna werd hij snel zwakker. Zijn uitvaart vond plaats op 26 november. Beiden zijn begraven op de parochiële begraafplaats van de H. Bartholomeus in Poeldijk. In dankbaarheid en liefde gedenken wij deze lieve en zorgzame  ouders, opa en oma en trouwe parochianen. Hun stoelen in de kerk zijn nu leeg, maar wij hopen en geloven dat zij nu een mooie zitplaats hebben in Gods hemelse huis van licht en liefde.

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.