Damianus Johannes Aegidius Gerardus van Dijk

Geboren: 12 september 1939
Overleden: 28 december 2020
Plaats: 's Gravenzande

In dankbare herinnering

Op 28 december 2020 is, in de leeftijd van 81 jaar, de heer Damianus Johannes Aegidius Gerardus van Dijk in het Reinier de Graafziekenhuis overleden. Daam is geboren op 12 september 1939 en hij groeide op in Poeldijk, in een gezin van acht kinderen. Hij volgde op de Ambachtsschool een opleiding in de grafische industrie. Hij startte als zetter. Dit deed hij eerst handmatig, later met een machine. Na zijn ontmoeting met Elly van Paassen volgde een huwelijk op 12 april 1966. Het echtpaar ging wonen op de Jan Barendselaan en het gezin werd uitgebreid met zoon Willem en dochter Bianca. Daam was een zorgzame vader, met interesse in de ander, vol humor, sociaal en enthousiast. Hij zette zich in voor organisaties waar zijn kinderen bij betrokken waren, zoals de schoolouderraad en de zwemvereniging. Hij hield ook van klaverjassen, hij was meer dan 65 jaar lid van de kaartclub in Poeldijk en ook wel 40 jaar penningmeester. Na een verblijf van twee jaar in Tilburg (Daam werkte daar bij Interpolis) verhuisde het gezin naar Naaldwijk. Nadat Daam stopte met werken ging hij biljarten en was er meer aandacht voor de kleinkinderen. Omdat Elly slechter ging lopen, werd Daam mantelzorger. In 2013 verhuisden zij naar ‘s-Gravenzande. Vanaf 21 november begon Daam meer lichamelijke klachten te krijgen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij (met een korte onderbreking) verbleef tot aan zijn overlijden. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 4 januari in de aula van de Algemene Begraafplaats Beukenhage in ‘s-Gravenzande, waarna zijn lichaam aldaar is begraven. We luisterden in de gebedsviering naar liederen van Johnny Cash, waar Daam een groot fan van was. In het lied ‘A thing called love’ zingt Cash dat hij God dankt, omdat Hij de wereld heeft gezegend met de liefde. Liefde die Daam heeft uitgedragen. Nu mag Daam rusten in diezelfde liefde, in Gods liefde van licht en vrede.

diaken Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.