Adriana Barbara Maria Löbker - Grootscholten

Geboren: 22 juli 1928
Overleden: 3 november 2021
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

Op 3 november is overleden Jeannet uit Wateringen in de leeftijd van 93 jaar. Zij is geboren in Monster, maar haar jeugd lag in Kwintsheul waar zij met haar broer en zussen opgroeide in een tuindersgezin aan de Holle Watering. De tijdsomstandigheden waren zorgelijk door de oorlog en de wederopbouw. Van jongs af aan heeft zij leren aanpakken. Jeannet had een zonnig karakter en hield van gezelligheid en ontmoeting. Dat is altijd zo gebleven. Nadat zij in het huwelijk was getreden met Wim Vijverberg verhuisde zij naar Wateringen. Zeven kinderen mochten opgroeien in de ruimte van haar liefde en goede zorgen: Peter, Hans, Jeannet, Wim, Marian, Mart en Lianne. Het gezinsleven was nauw verbonden met de tuin aan de Noordweg. Een groot verdriet was het overlijden van haar man in 1978. Jeannet bleef op 50 jarige leeftijd achter met een opgroeiend gezin en een bedrijf. Bijna 25 jaar heeft zij het leven met Wim mogen delen. Zij waren zeer op elkaar gesteld. Ondanks het grote verdriet wist Jeannet het leven weer moedig en positief op te pakken. Een nieuw begin van geluk in haar leven ontstond door de vriendschap met Jacques Löbker. Hij was weduwnaar en al een keer hertrouwd. Zodoende nam Jacques toen hij in 1987 in het huwelijk trad met Jeannet 14 kinderen mee. Nu hadden zij samen 21 kinderen. Dat betekende natuurlijk dat de verjaardagen niet meer thuis gevierd konden worden maar in een bedrijfshal of op een andere locatie. In het grote samengestelde gezin groeide een hechte band. Samen kregen zij 50 kleinkinderen en later 49 achterkleinkinderen. En er zijn er nog twee op komst en waarschijnlijk nog meer. Jeannet was een trotse oma die zeer met hen meeleefde. Haar goede zorgen hebben zich zeker niet beperkt tot de kring van het eigen gezin. Jarenlang is zij actief geweest binnen de Zonnebloem, op plaatselijk, regionaal en provinciaal niveau. Jeannet deelde in de voor- en tegenspoed binnen haar grote gezin. Een onnoemelijk groot verdriet is het overlijden van Jeannet en Ron Löbker, twee kinderen van Jacques. In 2012 is Jacques zelf overleden. Bijna 25 mooie en gezellige jaren hebben zij met elkaar gedeeld. Zij vond veel kracht in haar geloof, was een vrouw van gebed en ging graag naar de kerk. Tot op hoge leeftijd is zij zeer vitaal en zelfstandig gebleven. Nu is zij, na een kortstondig stervensproces, de Heer tegemoet gegaan. De avondwake en uitvaart hebben plaatsgevonden op 9 en 10 november in de Sint Jan de Doperkerk. De avondwake werd verzorgd door haar aangetrouwde kleinzoon dominee Lennart van Berkel uit De Lier. Met hem mocht ik ook voorgaan in de uitvaart. Dat was heel bijzonder. Moge moeder en oma Jeannet nu rusten in vrede. Wij wensen het grote gezin sterkte toe bij dragen van het gemis van haar zo vertrouwde en hartelijke aanwezigheid als middelpunt van de familie.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

U hoeft geen ander mens te worden om dingen eens anders aan te pakken.