Adriana Klazina Maria Koene - van Holsteijn

Geboren: 15 augustus 1930
Overleden: 11 december 2021
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 11 december is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Adriana Klazina Maria Koene-van Holsteijn uit Naaldwijk in de leeftijd van 91 jaar. Jeanne groeide op aan de Groeneweg als oudste dochter in een gezin dat 10 kinderen telde. Van jongs af aan heeft zij leren aanpakken. Via haar schoolvriendin Adrie Koene leerde zij haar toekomstige echtgenoot Harry kennen.Op 12 januari 1956 zijn zij in het huwelijk getreden en aan de Geestweg gaan wonen. Vijf kinderen mochten opgroeien in de ruimte van haar liefde en goede zorgen: Harry, Marjoke, Marcel, John en René. Het gezinsleven was nauw verbonden met de kwekerij van vader Harry aan de Opstalweg. Later is het gezin verhuisd naar de Galgeweg, waar de familie een mooi tuincentrum heeft opgebouwd. Jeanne zorgde voor het huishouden en de kinderen en Harry runde het bedrijf. Er zijn best wat zorgen om haar gezondheid geweest, toch was zij altijd flink en positief. Ook toen haar man op jonge leeftijd getroffen werd door een herseninfarct, toonde zij zich flink en weerbaar. Jeanne en Harry hebben samen genoten van gezellige kaartavonden met familie en vrienden en van vakanties. Zij hield zeer van samenzijn en ontmoeting. De deur stond voor iedereen open, haar leven lang is zij zeer gastvrij geweest. Als moeder leefde zij altijd mee met haar kinderen, ook toen zij uitvlogen om een eigen bestaan op te bouwen. Elke keer informeerde zij hoe het ging. Ook met hun partners bouwde zij een fijne band op. Zij heeft genoten van een lange en mooie oude dag aan de Schaepmanstraat langs het water. Haar huis stond altijd vol met mooie bloemen en planten. Bij het varend corso was het de zoete inval. Attent en opgewekt, vol interesse voor de mensen om haar heen, zo stond Jeanne in het leven. Veel plezier beleefde Jeanne aan haar 10 kleinkinderen, die zij heeft zien opgroeien tot volwassen mensen. Jeanne was een leuke oma die hen graag verwende. Later vond zij het prachtig om overgrootmoeder te zijn van 8 achterkleinkinderen. In 2006 is Harry overleden. Jeanne heeft hem zeer gemist, maar is niet bij de pakken neer gaan zitten. Zij heeft een nieuwe invulling aan haar leven gegeven. Zij ging weer naar de kerk en kwam graag in de seniorenviering in De Binnenhof. Zij bouwde goede nieuwe contacten op.
Graag ging zij naar de familie in Brabant, in Erp en kreeg daar ook nieuwe vrienden. Jeanne hield van het goede leven in het Brabantse land. Mooie jaren heeft zij mogen delen met haar nieuwe vriend Aad Nederpelt. Samen hebben zij genoten van vele gezellige uren thuis en ook van uitstapjes. Toen de krachten van Jeanne verminderden was Aad haar tot grote steun. Nu is Jeanne, getroffen door corona, toch nog plotseling van ons heengegaan. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 17 december in de Adrianuskerk. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen het gezin, de familie en vriend Aad veel kracht en troost toe bij het dragen van het gemis.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Liefde is geen zelfstandig naamwoord maar een werkwoord.