Johanna Martina Jacoba van Paasen-Ruijgrok

Geboren: 26 september 1944
Overleden: 29 december 2021
Plaats: Poeldijk

In dankbare herinnering

Anneke is op 26 september 1944 geboren in Voorburg. Ze was de middelste van drie kinderen. Na de schooltijd ging ze werken in de administratie van een autobedrijf. Daarna werkte ze in de verpleging in ziekenhuis  ‘Johannes de Deo’, wat later Westeinde zou worden.
Bij het dansen in Amicitia in Den Haag leerde ze Leo kennen. In 1969 zijn ze getrouwd. Ze gingen wonen in een flat in de Irenestraat, daarna in een eigen gebouwd huis aan de Scherpenhoeklaan. Ze gaven het leven aan Ruud en Anja.
Anneke wijdde zich aan het huishouden en de opvoeding en werkte ook veel mee in de tuin. Vooral bij het sorteren van de paprika’s.
Ook daarbuiten was Anneke heel actief. Zo was ze lid van de Ouderraad van de basisschool. Ze was leidster bij de scouting. Namens de parochie bezocht ze zieken thuis. Ze was lid van het Katholieke Vrouwengilde. En ze heeft lange tijd bij de bibliotheek gewerkt. En dit is nog maar een deel van al haar activiteiten. Ook genoot ze er van om met de kleinkinderen bezig te zijn.
Er was ook een tijd waarin het minder goed ging: ziekte kwam op haar pad. Toch is ze altijd een sterke en positieve vrouw gebleven.
Op 29 december is ze dan overleden in de leeftijd van 77 jaar.
We denken in dankbaarheid terug aan een vrouw die altijd veel belangstelling had voor anderen. Die veel steun gaf aan haar man. Die zorgzaam was voor de kinderen en kleinkinderen. Die hield van tradities. Die steun kon ontlenen aan haar geloof.

Moge zij dan nu bij God de Heer in vrede rusten.

Pastor Kwee. 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Liefde is geen zelfstandig naamwoord maar een werkwoord.