Johanna Philomena Maria van Heijningen

Geboren: 21 november 1935
Overleden: 2 oktober 2021
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 2 oktober is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, na een kortstondig stervensproces van ons heengegaan, mevrouw Johanna Philomena Maria van Heijningen uit Naaldwijk in de leeftijd van 85 jaar. Joke groeide op als jongste van 12 kinderen in een tuindersgezin aan de Zwartendijk/Assendelftlaan in Monster. Zij was de laatst levende. In haar jeugd kwamen er zorgen om haar gezondheid wegens epilepsie. Daarvoor heeft zij ook in ‘Meer en Bosch’ verbleven in Heemstede. Ondanks haar beperkingen was Joke een opgewekte en vrolijke vrouw.
Met veel plezier heeft zij op kantoor gewerkt. Terwijl haar broers en zussen het ouderlijk huis verlieten om een eigen bestaan op te bouwen, bleef zij bij haar vader en moeder. Toen deze ouder werden, ging ook Joke de deur uit. Zij heeft in verschillende tehuizen in Honselersdijk gewoond en later in de Rozenhof te Naaldwijk. Op al deze plekken was zij niet alleen bewoonster, maar stond zij ook met hart en ziel klaar voor het welzijn van haar huisgenoten. Joke fixeerde zich niet op wat zij niet kon, maar richtte zich op de mogelijkheden om iets voor anderen te kunnen betekenen. Joke, tante Joke leefde zeer mee met haar broers en zussen en hun gezinnen. Een bijzondere band onderhield zij met haar zus in het klooster, zuster Ignas, bij de congregatie van de ‘Zusters onder de bogen’ van Maastricht. Joke was zeer attent en verstuurde vele kaarten met een hartelijk, troostvol of bemoedigend woord. De laatste jaren woonde zij in het Woerdblok in Naaldwijk, waar zij zich binnen en buiten de cliëntenraad heeft ingezet voor het welzijn. Joke was een vrouw die haar mening niet onder stoelen of banken stak en kon ook heel direct zijn.
De kracht van het geloof heeft haar gaande gehouden. Graag en trouw ging zij naar de kerk en de vieringen in de huizen. Jarenlang is zij actief lid geweest van de lekenbeweging ‘Laetare’ in Scheveningen, die als doelstelling heeft de geloofsbeleving te voeden en verdiepen. Maandelijks ging Joke samen met andere vrouwen uit het Westland naar de bijeenkomsten met een Eucharistieviering, lezing en ontmoeting. Het Latijnse woord ‘Laetare’ betekent: ‘Verheug U!’ Daarom hebben wij als eerste lezing in de uitvaart, op 9 oktober in de Adrianuskerk, een deel genomen uit de eerste brief van Sint Paulus aan de christenen van Tessaloníca. Daarin lezen wij:’ Wees blij! Bidt zonder ophouden. En dankt God voor alles.’ Moge Joke van Heijningen, na een moedig en blijmoedig leven, nu rusten in vrede. Haar broers en zussen en later haar neven en nichten zijn zeer betrokken geweest bij haar leven en welbevinden. Veel familieleden zijn uit alle windstreken naar Naaldwijk gekomen om haar de laatste eer te bewijzen. Het was een stralende en zonnige dag. Dat past bij Joke! Ze bleef de lichtpuntjes zien en heeft veel warmte gebracht. Wij hebben haar uitgezwaaid, zoals zij ons altijd gedag heeft gezegd met een glimlach en een opgestoken hand. Familie, vriendinnen, medebewoners en verzorgsters wensen en bidden wij troost toe bij het dragen van het gemis van deze bijzondere vrouw.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

U hoeft geen ander mens te worden om dingen eens anders aan te pakken.