Wilhelmina Catharina Maria Eekhout - Janszen

Geboren: 21-07-1924
Overleden: 22 november 2021
Plaats: Kwintsheul

In dankbare herinnering

Willy Janszen leerde haar man Jan al fietsend kennen. Na de verkeringstijd verloofden en trouwden ze om een gezin te stichten. Elf kinderen kregen ze, waarvan negen bleven leven. Terwijl Jan hard aan het werk was, had zij haar handen vol aan het gezin in het kleine huis dat zij bewoonden aan het begin van de Lange Wateringkade. Daarnaast was ze veel aan het breien en koken was niet haar grootst hobby en kwaliteit. Maar iedereen thuis at wat de pot schafte.
Willy was een gelovige vrouw, geloof werd van kinds af aan meegegeven. In bijna 100 jaar veranderde de kerk. Maar in haar beleving bewoog de kerk te weinig mee, liep ze soms achter op ontwikkelingen in de samenleving en raakte ogenschijnlijk uit de tijd. Moeder Willy heeft in een aantal issues haar hart gevolgd; je kunt niet altijd op de kerk wachten… Haar hart, haar geweten, haar normen en waarden .. veel was mede door het geloof en de kerk gevormd, maar ze kon niet alles van de kerkelijke leer aanvaarden.
Vlak voor haar overlijden gaf ze aan in de hemel te geloven en ernaar te verlangen daarnaartoe te gaan. Ook vertrouwde ze op de hereniging met haar dierbaren na de dood. Ze heeft een groot nageslacht nagelaten dat de christelijke normen en waarden wil leven. Zo kunnen zij in haar geest gerechtigheid bevorderen, vrede stichten en liefde geven. Haar hooghouden door te leven volgens wat zij belangrijk achtte.
Op deze wijze wordt zij herinnerd. Moge zij -op weg naar het Rijk van Licht- trots achteromkijken en haar gezin en familie met liefde blijven volgen. Mede met het oog op de bloei van Gods wijngaard. Dat zij te midden van onze overleden dierbaren bij God mag rusten in vrede.

Diaken Walther Burgering

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

U hoeft geen ander mens te worden om dingen eens anders aan te pakken.