Petrus Josephus van der Salm

Geboren: 04 maart 1925
Overleden: 29 november 2021
Plaats: Maasdijk

In dankbare herinnering

Op 29 november is overleden de heer Petrus Josephus van der Salm uit Maasdijk in de leeftijd van 96 jaar. Tot op hoge leeftijd is hij heel zelfstandig en vitaal gebleven. Met het toenemen der jaren gingen zijn krachten gaandeweg achteruit. Na een kortstondig stervensproces is Piet zijn Schepper tegemoet gegaan. Hij is geboren en getogen in Rijswijk en groeide op in een gezin dat 14 kinderen heeft geteld. Van jongs af aan heeft Piet meegewerkt op de boerderij en in de tuinbouw. Vanaf 6 januari 1955 maakte hij deel uit van het gezin van zijn broer Henk en diens vrouw Doortje van der Voort. In 1956 ‘emigreerde’ het jonge gezin naar Maasdijk omdat het agrarisch bedrijf plaats moest maken voor de aanleg van de snelweg. Henk en Piet bouwden een mooi bedrijf op aan de Pettendijk. Als oom bouwde hij een goede band op met de kinderen van Henk en Doortje: Koos, Riet, To, Wil, Piet en Joop.
Ome Piet hoorde helemaal bij het gezin en dat is altijd zo gebleven. Ook bij de verzorging van de kinderen hielp hij mee. Piet was een rustig en tevreden mens. Hij leefde heel eenvoudig en had weinig nodig om gelukkig te zijn. Piet was een man van weinig woorden, hij zat vaak rustig en aandachtig te luisteren. Maar met een paar woorden kon hij ook veel zeggen. Van samenzijn, humor en gezelligheid kon hij zeer genieten. Oom Piet was zeer honkvast. Wel heeft hij een bezoek gebracht aan zijn familieleden in de VS en Canada en ook ging hij jarenlang een broeder helpen in de kloostertuin. Zijn neven en nichten vlogen uit om een eigen bestaan op te bouwen. Toen broer Henk jong kwam te overlijden bleef Piet bij zijn schoonzus Doortje achter. Zij hebben goed voor elkaar gezorgd en genoten van de gewone dingen van elke dag. Doortje hechtte eraan om altijd wel duidelijk te zeggen dat ome Piet niet haar man was, maar de broer van haar overleden echtgenoot. Ome Piet vond het prachtig om de kinderen van zijn neven en nichten te zien opgroeien tot volwassenheid en ook weer hún kinderen te mogen begroeten. Jarenlang heeft hij nog meegeholpen in de tuin. Hij leefde zeer mee met het lief en leed in de familie. Op feesten was hij van de partij en op droeve dagen zoals bij het plotselinge overlijden van Lou, de man van To en van moeder Doortje gaf hij troost en aandacht. Piet was de laatst levende van zijn generatie. Bij zijn uitvaart wilde hij graag een Latijnse Mis. Deze wens is in vervulling gegaan door de komst van het Perosikoor bij de uitvaartmis op 4 december in de H. Jacobuskerk in Maasdijk. Met een lach en een traan hebben wij hem uitgeleide gedaan. Piet was een trouwe parochiaan en had zijn vaste plekje achter in de kerk. Moge hij nu, na een welbesteed leven, rusten in vrede.
Wij wensen de familie van der Salm troost toe bij het dragen van het gemis van deze dierbare man.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

U hoeft geen ander mens te worden om dingen eens anders aan te pakken.