Bemoediging voor de parochies

08 oktober 2017 - Algemeen federatie nieuws, Honselersdijk, Naaldwijk

Beste vrienden in het Westland,
Het Westland blijft bij mij in de aandacht, ook al ziet u mij niet meer als pastor bij het vieren van de Eucharistie. Met bijzondere belangstelling lees ik op internet  de gegevens van de bedevaarten en allerlei activiteiten daaromheen. De website van de parochies met alle mededelingen lees ik regelmatig. Ik bewonder de inspanningen die door velen worden gedaan. Zoveel activiteiten vind je niet overal in de parochies van ons bisdom. Omdat ik in Honselersdijk en Naaldwijk heb geassisteerd, lees ik in het bijzonder de kerkberichten van deze plaatsen. Zelfs de overlijdensberichten, de levensverhalen spreken mij aan. Wat een werkzaam leven ontdek je toch in de geschiedenis van veel mensen. De aandacht voor de jongeren vind ik bijzonder. De  activiteiten rond het kerkgebeuren zijn belangrijk, maar ze vragen wel veel inspanning van velen. Hulde.

Beste mensen, dit zijn zomaar mijn gedachten op een vroege morgen. Ik hoop dat jullie op deze manier verder kunnen gaan met Gods zegen die we allen nodig hebben.

J.Olsthoorn, Leidschendam

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Ben als een kostbaar geschenk, dat iedereen graag zou willen krijgen.